แจ้งปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่าย วันที่ 4 พ.ย. 2563 เวลา 21.00 น.- 23.00 น.

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความจำเป็นต้องปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 21.00 น. – 23.00 น. ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบ VDI และ Nutanix ได้เต็มประสิทธิภาพในช่วงเวลาดังกล่าว แจ้งปิดระบบ04

ประกาศ!! ซ่อมบำรุง Jumbo Net วันพฤหัสบดี ที่ 10 ก.ย. 63 เวลา 21.00 น. – 22.00 น.

เนื่องด้วยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความจำเป็นต้องซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Jumbo Net) ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 21.00 น. – 22.00 น. ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายได้ในช่วงเวลาดังกล่าว จึงขออภัยในความไม่สะดวก และขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน แจ้งปิดระบบ

ประกาศ.. ซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายไร้สาย Jumbo Net ในคืนวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 23.00 น.- 00.00 น.

เนื่องด้วยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความจำเป็นต้องซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Jumbo Net) ในคืนวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 23.00 น. – 00.00 น. ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย ในช่วงเวลาดังกล่าวได้ในหลายพื้นที่ จึงขออภัยในความไม่สะดวก และขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ซ่อมjumbonet

ประกาศ!!! ระบบเครือข่ายไร้สาย Jumbo Net ไม่สามารถใช้งานได้ในบางพื้นที่

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 15.17 น. พบว่าบริเวณหอพักนักศึกษาชาย อาคาร 7 แฟลตสุเทพ 8 และกาดร่มสัก(ฝายหิน) ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก (CMU Net) และระบบเครือข่ายไร้สาย (Jumbo Net) ได้ เนื่องจาก Fiber Optical ขาด เจ้าหน้าที่จะประสานงานให้บริษัทเข้ามาทำการตรวจสอบและแก้ไขได้ในวันพรุ่งนี้ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

สามารถเข้าดูสถานะระบบเครือข่ายไร้สาย Jumbo Net ได้ที่ http://jumbomap.cmu.ac.th

2019-12-17_160245

ประกาศ!!! ระบบเครือข่ายไร้สาย Jumbo Net ไม่สามารถใช้งานได้ในบางพื้นที่ วันที่ 25 กันยายน 2562

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลาประมาณ 16.30 น. พบว่าบริเวณหอพักนักศึกษาชาย อาคาร 3 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 4 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 5 และหอพักนักศึกษาชาย อาคาร 6 ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย Jumbo Net ได้ สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดปัญหาที่ Fiber Optical เจ้าหน้าที่จะประสานงานให้บริษัทเข้ามาทำการตรวจสอบและแก้ไขได้ในวันพรุ่งนี้ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

สามารถเข้าดูสถานะระบบเครือข่ายไร้สาย Jumbo Net ได้ที่ http://jumbomap.cmu.ac.th

Screen Shot 2562-09-25 at 18.07.26

ประกาศ!! ซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายไร้สาย Jumbo Net ในเช้าวันพุธ ที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 2.00 น. – 4.00 น.

เนื่องด้วยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) มีความจำเป็นต้องซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Jumbo Net ในเช้าวันพุธ ที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 2.00 น. – 4.00 น. ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย ในช่วงเวลาดังกล่าวได้ จึงขออภัยในความไม่สะดวก และขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ซ่อมบำรุงระบบเครือข่า

แจ้งปิดระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.00-22.00 น.

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความจำเป็นต้องปิดให้บริการเครือข่ายหลัก เพื่อทำการปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่ายไร้สาย รวมถึงระบบสารสนเทศต่างๆ ได้ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.00-22.00 น. ขออภัยในความไม่สะดวก51752238_1402375043237382_6871936489505161216_n