Microsoft Teams

From CMU ITSC Network
Jump to: navigation, search

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Teams

Microsoft Teams เป็นการประสบการณ์การใช้งานแบบใหม่ที่รวมผู้คน การสนทนา และเนื้อหาเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งจะช่วยให้องค์กรของท่านมีพื้นที่ทำงานที่ใช้ร่วมกัน สามารถแชทส่วนตัว แชทกลุ่ม ประชุมออนไลน์ แชร์ไฟล์ โดยทำงานร่วมกันแบบบูรณาการกับแอป จาก Office 365 เช่น Word Excel PowerPoint และ SharePoint อีกทั้งยังมีการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมมาตรฐานขั้นสูง ข้อมูลจะถูกเข้ารหัสทั้งในเวลาโอนย้ายและเวลาที่ไม่ได้ใช้งาน สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีสิทธิ์ใช้งาน "Office 365 for Education" อยู่แล้ว จึงสามารถใช้งาน Microsoft Teams โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 • Team  : ทีมออกแบบมาเพื่อรวมกลุ่มบุคคลซึ่งทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อทำให้สิ่งต่างๆ ได้สำเร็จ ทีมสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับงานของโครงการ (เช่น การเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ การสร้างห้องประชุมดิจิทัล) และงานแบบต่อเนื่อง เพื่อแสดงถึงโครงสร้างภายในขององค์กรของคุณ (เช่น แผนกและสถานที่ตั้งสำนักงาน) การสนทนา ไฟล์ และบันทึกย่อในแชนเนลของทีมมีฉพาะสมาชิกในทีมเท่านั้นที่สามารถมองเห็นได้
 • Channel : แชนเนลช่วยจัดการกับการสนทนา เนื้อหา และเครื่องมือของทีมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเฉพาะ แชนเนลสามารถจัดการตามหัวข้อ (กิจกรรม), สาขา (การออกแบบ), โครงการ (การเปิดใช้งาน) หรือเพื่อความสนุก (เรื่องสนุก) เจ้าของทีมสามารถสร้างแชนเนลและให้สมาชิกในทีมมีความสามารถในการสร้างแชนเนลตามที่จำเป็น แท็บที่อยู่ด้านบนทำให้ทีมสามารถเก็บรักษาไฟล์ บันทึกย่อ และเนื้อหาแบบกำหนดเอง เช่น เมตริก Power BI, เป้าหมายของธุรกิจในเอกสาร Word หรือแผนผังองค์กรในสไลด์ PowerPoint เนื้อหานี้ให้ทุกคนในทีมสามารถเข้าถึงได้ง่าย ตัวเชื่อมต่อเพิ่มเติมกับแอปพลิเคชันของบริษัทอื่นสามารถกำหนดที่ระดับแชนเนล เพื่อรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือที่ใช้ประจำวัน เช่น Trello, Asana, GitHub และอื่นๆ
 • บทบาทในทีม  : ใน Microsoft Teams มีสองบทบาทหลัก: เจ้าของทีม ซึ่งเป็นบุคคลที่สร้างทีม และสมาชิกในทีม หมายถึง บุคคลที่ได้รับการเชิญให้เข้าร่วมทีม เจ้าของทีมสามารถทำให้สมาชิกในทีมเป็นเจ้าของร่วมได้ เมื่อพวกเขาได้รับเชิญให้เข้าร่วมทีมหรือในช่วงเวลาใดๆ หลังจากการเข้าร่วมทีม การมีเจ้าของทีมหลายคนให้คุณสามารถแชร์ความรับผิดชอบในการจัดการกับการตั้งค่าและความเป็นสมาชิก รวมถึงการเชิญสมาชิกเข้าร่วมอีกด้วย


การสร้างและกำหนดทีมด้วยตนเอง

 1. เมื่อต้องการเปิดใช้ Teams ให้ไปที่ตัวเปิดใช้แอป MsTeams Waffle.png ที่มุมบนซ้ายในหน้า CMU Mail แล้วเลือก Teams เพื่อเปิดแอปออนไลน์ หรือติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ [Download]

  MSTeams01.png MSTeams02.png

 2. เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาจะเห็น icons ต่างๆ ด้านซ้ายสุดของโปรแกรม

MSTeam03.png
 • Activity : ติดตามข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน ข้อความตอบกลับ และข้อความอื่นๆใน channel ที่คุณทำการ Follow ทั้งหมด
 • Chat : สามารถเลือกการสนทนาแบบหนึ่ง-ต่อ-หนึ่ง หรือสนทนาแบบกลุ่มได้ และสามารถเลือกการสนทนาทางวิดีโอหรือการโทรด้วยเสียงได้อีกด้วย
 • Teams : ค้นหาทีมที่เข้าร่วม หรือสร้าง Channel ของตนเอง
 • Meetings : ดูกิจกรรมหรือกำหนดการประชุมที่คุณได้เตรียมไว้ ปฏิทินนี้จะซิงค์กับปฏิทิน CMU Mail ของคุณ
 • Files : รวมเอกสารทั้งหมดที่แชร์อยู่ในโปรแกรม Microsoft Teams
 • Assignments : จะใช้ใน Teams ที่สร้างเป็นแบบ Classroom ให้อาจารย์ไว้สั่งงาน


    3. เลือก Tab Teams >>> Create Team

MSTeam04.png

    4. เลือกชนิดของทีมตามความต้องการในการใช้งาน

MSTeam06.png
 • Classes : อาจารย์และนักศึกษาทำงานร่วมกันในชั้นเรียน สามารถมอบหมายงาน ให้คะแนน และเก็บคะแนนนักศึกษาได้
 • PLCs: Professional Learning Communitys พื้นที่สำหรับแลกเป็นเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเอกสาร สำหรับอาจารย์
 • Staff Members: หัวหน้าและพนักงานที่ทำงานร่วมกันในการดูแลและพัฒนาองค์กร
 • Anyone : นักศึกษาหรือพนักงานขององค์กรที่ทำงานร่วมกันในกลุ่มความสนใจและชมรม


    5. ตั้งชื่อทีมพร้อมกับคำอธิบายสั้นๆ(ถ้ามี) จากนั้นเลือกตั้งค่าเป็นแบบ Private หมายถึงผู้ที่เป็น Team Owner เท่านั้นจะสามารถแอดสมาชิกได้ หากเลือกเป็นแบบ Public หมายถึง ใครก็ได้ในองค์กรของคุณสามารถแอดสมาชิกเข้าในทีมที่คุณสร้างขึ้นได้ จากนั้นกด Next
MSTeam05.png

    6.ทำการเพิ่มสมาชิก โดยพิมพ์ CMU Mail ของบุคลากรที่ต้องการเพิ่มลงไป จากนั้นกด Add หรือจะกด Skip เพื่อเพื่มสมาชิกของทีมภายหลังก็ทำได้

MSTeam07.jpg

    7.ตามค่าเริ่มต้น ทุกทีมจะมี General Channel ซึ่งเหมาะสำหรับการประกาศข้อมูลที่จำเป็นสำหรับทั้งทีม หากต้องการสร้าง Channel เพิ่ม ให้เลือก  MSTeam08.png  ตัวเลือกเพิ่มเติม(ถัดจากชื่อทีม) จากนั้นเลือก Add Channel และใส่ชื่อพร้อมคำอธิบายสำหรับ Channel จากนั้นกด Add

 • หากเลือก Automatically show this channel in everyone's channel list หมายถึง ต้องการให้แชนเนลนี้ปรากฏให้เห็นโดยอัตโนมัติในรายชื่อแชนเนลของทุกคนที่อยู่ในทีมMSTeam09.png  MSTeam10.png

เคล็ดลับและเทคนิคการใช้งาน Microsoft Teams

กำหนดสิทธิ์ต่างๆ ให้กับสมาชิกในทีม

 1. Team Owner สามารถเปลี่ยนบทบาทให้สมาชิกในทีมเป็น Owner เพื่อช่วยบริหารสิ่งต่างๆในทีมได้ โดยไปที่ MSTeam08.png เลือก Manage team เลือก Tab Members ไปที่ท้ายชื่อของ member ที่ต้องการ แล้วเลือกในหัวข้อ Role กด drop-down เพื่อเปลี่ยนจาก Member เป็น Owner

  MSTeam11.png

 2. Team Owner สามารถกำหนดสิทธิ์ต่างๆ ให้กับสมาชิกในทีมได้ โดยไปที่ MSTeam08.png เลือก Manage team เลือก Tab Settings ไปที่หัวข้อ Member permissions

MSTeam12.png
 • อนุญาตให้สมาชิกสร้างและอัปเดทแชนเนลได้
 • อนุญาตให้สมาชิกลบและคืนค่าแชนเนลได้
 • อนุญาตให้สมาชิกเพิ่มแอป และนำแอปออกได้
 • อนุญาตให้สมาชิกสร้าง อัปเดท และนำแท็บออกได้
 • อนุญาตให้สมาชิกสร้าง อัปเดท และนำตัวเชื่อมต่อออกได้
 • ให้สมาชิกลบข้อความของตนเองได้
 • ให้สมาชิกแก้ไขข้อความของตนเองได้

  แชนเนลทั่วไป :

 • ทุกคนสามารถโพสต์ข้อความได้
 • ทุกคนสามารถโพสต์ได้ แสดงการแจ้งเตือนว่าทุกคนจะได้รับการแจ้งทราบเมื่อมีการโพสต์ (แนะนำสำหรับทีมขนาดใหญ่)
 • ผู้ที่สามารถโพสต์ข้อความได้ ต้องเป็นผู้สร้างทีมเท่านั้น


แท็กคนอื่นเพื่อให้เห็นข้อความของคุณ

ในช่องการสนทนาให้พิมพ์ @ ตามด้วยชื่อหรืออีเมลล์ของเพื่อนร่วมทีม หรือ @ ตามด้วยชื่อแชนเนล หรือ @ ตามด้วยชื่อทีม สมาชิกที่เราแท็กถึงจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการสนทนาในฟีดกิจกรรมของพวกเขา

MSTeam19.png     MSTeam20.png

บันทึกโพสต์หรือข้อความ

 1. เมื่อต้องการบันทึกข้อความหรือข้อความติดประกาศ ให้ไปที่ด้านขวามือสุดของกล่องข้อความ จะเห็นสัญลักษณ์ MSTeaam21.jpg เลือก save this message

  MSTeam22.jpg
 2. เมื่อต้องการดูรายการของข้อความของคุณถูกบันทึก เลือกรูปภาพโปรไฟล์ของคุณที่ขวามือบน จากนั้นเลือก saved หรือพิมพ์ /saved ในกล่องคำสั่งด้านบนของหน้าจอ
  MSTeam23.png

การตั้งค่าแจ้งเตือน

 1. แจ้งเตือนในแต่ละ Channel : ไปที่ Channel ที่ต้องการให้มีการแจ้งเตือน เลือก MSTeam08.png >>> Follow this channel

  MSTeam13.png

 2. จากนั้นคลิกที่รูปโปรไฟล์ของเราด้านบนขวา เลือก Settings >>> Notifications

  MSTeam15.png

MSTeam14.png

เราสามารถเลือกรูปแบบของการแจ้งเตือนในแต่ละหัวข้อได้ ดังนี้

 • Banner and email : แจ้งเตือนมุมล่างขวาของจอพร้อมอีเมลล์
 • Banner  : แจ้งเตือนมุมล่างขวาของจอ
 • Only show in feed : เตือนในหน้า Feed ของแอปเท่านั้น

Mentions

 • Personal mentions เตือนเมื่อมีสมาชิก tag เครื่องหมาย @ ตามด้วยชื่อของเรา
 • Channel mentions เตือนเมื่อมีสมาชิก tag เครื่องหมาย @ ตามด้วยชื่อแชนเนล
 • Team mentions เตือนเมื่อมีสมาชิก tag เครื่องหมาย @ ตามด้วยชื่อทีม

Messages

 • Chat messages เตือนเมื่อมีการคุยผ่านแชทส่วนตัว
 • Replies to conversations I started เตือนเมื่อมีสมาชิกตอบกลับกระทู้ที่เราเป็นคนสร้างขึ้น
 • Replies to conversations I replied to เตือนเมื่อมีสมาชิกตอบกลับในกระทู้ที่เราเคยตอบไว้
 • Likes เตือนเมื่อมีสมาชิกกดไลก์ข้อความของเรา
 • Followed channels เตือนเมื่อมีความเคลื่อนไหวในห้องที่เรา Follow ไว้
 • Trending เตือนเมื่อมีความเคลื่อนในไหวในหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยม

Other

 • Team membership changes เตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสมาชิกในทีม
 • Team role changes เตือนเมื่อมีการปรับเปลี่ยนบทบาทของสมาชิกในทีม
 • Notification sounds การแจ้งเตือนด้วยเสียง
 • Missed activity emails การแจ้งเตือนด้วย email ในกิจกรรมที่พลาดไป


การใช้งาน Keyboard shortcuts

 • ในแอปทีมกด MSTeam16.png เพื่อแสดงคำสั่งต่างๆของแป้มพิมพ์ลัด

  MSTeam17.pngMSTeam18.png