CMU GlobalProtect VPN

From CMU ITSC Network

บทนำ

VPN.gif
VPN (Virtual Private Network) หรือ "เครือข่ายส่วนตัวเสมือน" ใช้เทคนิคการทำ tunneling วิ่งบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทำให้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็เสมือนว่ายังใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัยอยู่ หลังจากเชื่อมต่อ VPN แล้ว ข้อมูลจราจรทั้งหมดจะวิ่งมายังเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยก่อนออกสู่อินเทอร์เน็ต

เนื่องจากการเชื่อมต่อ VPN ทำให้เสมือนว่าใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัย จึงทำให้เข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ที่จำกัดให้ใช้งานได้จากภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น เช่น ฐานข้อมูลงานวิจัย บทความต่างๆ ของสำนักหอสมุด ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ได้จากที่ไหนก็ได้ โดยการเชื่อมต่อ VPN จะต้องยืนยันตัวตนโดยบัญชีผู้ใช้ไอทีของมหาวิทยาเชียงใหม่ก่อนเชื่อมต่อทุกครั้ง

ข้อควรทราบ

 1. เนื่องจากเป็น beta version GlobalProtect VPN จึงสามารถใช้งานได้เฉพาะ ระบบปฏิบัติการ Windows และ MacOS เท่านั้น
 2. กรณีที่ใช้งานเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว เช่น เครือข่ายภายในคณะ เครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Jumbo Net ท่านไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อ GlobalProtect เพื่อใช้งาน internet เนื่องจากออกเส้นทางเดียวกันอยู่แล้ว และจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับ GlobalProtect server โดยไม่จำเป็น จึงได้ทำการปิดกั้นการเชื่อมต่อ GlobalProtect จากเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย

ข้อตกลงการใช้งาน

 1. การใช้งานระบบเครือข่ายงานวิจัยนี้ ใช้เพื่อการศึกษาค้นคว้า ในทางที่เป็นประโยชน์เท่านั้น
 2. การใช้งานระบบเครือข่ายงานวิจัยนี้ จะถูกบันทึกการใช้งานไว้ตามกฎหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ พ.ศ. 2550
 3. ในกรณีที่พบว่ามีการใช้งานที่เกิดผลกระทบต่อระบบหรือการใช้งานของผู้ใช้งานอื่น ผู้ดูแลระบบสามารถยุติหรือยกเลิกการใช้งานของผู้ใช้นั้นได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. การใช้งานที่ละเมิดต่อกฎหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ พ.ศ. 2550 เจ้าของบัญชีผู้ใช้ที่ละเมิดกฎหมาย จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ไม่ว่าจะให้ใครใช้บัญชีผู้ใช้ก็ตาม ดังนั้นผู้ใช้ต้องใช้บัญชีผู้ใช้เป็นการส่วนตัว ไม่แจกจ่ายให้ผู้อื่น เนื่องด้วยเจ้าของบัญชีต้องรับผิดชอบผลอันเกิดจากการใช้บัญชีผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว
 5. การใช้งานผ่านระบบเครือข่ายงานวิจัยนี้ จะใช้งานได้เฉพาะเว็บไซต์ที่ทางมหาวิทยาลัยอนุญาตเท่านั้น เพื่อไม่ให้นำทรัพยากรของทางมหาวิทยาลัยไปใช้ในทางที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
 6. การเข้าสู่ระบบ GlobalProtect VPN ด้วยบัญชี้ผู้ใช้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถือว่าเป็นการยอมรับข้อตกลงการใช้งานนี้โดยปริยาย

การใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows

ตรวจสอบ System Type ของเครื่องคอมพิวเตอร์

 1. คลิกขวาที่ This PC หรือ My Computer แล้วเลือก Properties

  SystemType1.png

 2. ดูที่หัวข้อ System Type ว่าเป็น 32 bit หรือ 64 bit เพื่อจะได้เลือก download file ได้ถูกต้อง

  SystemType2.png

การติดตั้ง

 1. ไปที่ https://vpn-gateway.cmu.ac.th แล้ว Log in ด้วย CMU Account หรือ CMU Guest Account เพื่อ download file สำหรับติดตั้ง จากนั้นคลิกขวาที่ file GlobalProtect.msi เลือกคำสั่ง Install

  Gb win 01.png              Gb win 02.png

 2. ที่หน้าต่าง Welcome to GlobalProtect Setup Wizard และ Select Insatallation Folder กด Next

  Gb win 03.png             Gb win 04.png

 3. ที่หน้าต่าง Confirm Installation กด Next รอจนกระทั่งขึ้นว่า Installation Complete กด Close

  Gb win 05.png             Gb win 06.png

การเชื่อมต่อ

 1. คลิกที่ System tray เลือก icon GlobalProtect

  Gb win 07.png

 2. พิมพ์ vpn-gateway.cmu.ac.th จากนั้นกด Connect

  Gb win 08.png

 3. กรอก CMU Account หรือ CMU Guest Account จากนั้นกด Sign in

  Gb win 09.png

 4. เมื่อต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อ คลิกที่ System tray เลือก icon GlobalProtect จากนั้นกด Disconnect

  Gb win 10.png             Gb win 11.png

การใช้งานบนระบบปฏิบัติการ MacOS

การติดตั้ง

 1. ไปที่ https://vpn-gateway.cmu.ac.th แล้ว Log in ด้วย CMU Account หรือ CMU Guest Account เพื่อ download file สำหรับติดตั้ง

  Gb mac 01.png

 2. จากนั้น double click ที่ GlobalProtect.pkg เพื่อเริ่มการติดตั้งโปรแกรม

  Gb mac 02.png

 3. กด Continue ในหัวข้อ Introduction และ Destination Select

  Gb mac 03.png             Gb mac 04.png

 4. ในหัวข้อ Installation Type กด Install

  Gb mac 05.png

 5. ใส่ password ประจำเครื่อง กด Install software รอจนกระทั่งการติดตั้งสำเร็จ กด Close

  Gb mac 06.png             Gb mac 07.png

การเชื่อมต่อ

 1. กรอก Portal Address เป็น vpn-gateway.cmu.ac.th จากนั้นกด Connect

  Gb mac 08.png

 2. กรอก CMU Account หรือ CMU Guest Account จากนั้นกด Sign in

  Gb win 09.png

 3. ที่หน้าต่าง System Extension Blocked เลือก Open Security Preferences

  Gb mac 10.png

 4. ที่เมนู General ให้กดที่สัญลักษณ์แม่กุญแจด้านล่างเพื่อปลดล็อค จากนั้น ใส่รหัสผ่านของเครื่อง และกด Unlock ตามรูป

  Gb mac 11.png             Gb mac 12.png

 5. กด Allow ทั้ง 2 ครั้งดังรูป จากนั้นกดที่สัญลักษณ์แม่กุญแจเพื่อให้ล็อค

  Gb mac 13.png             Gb mac 14.png

 6. เมื่อต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อ คลิกที่ icon GlobalProtect บนเมนูบาร์ จากนั้นกด Disconnect

  Screen Shot 2564-05-20 at 15.41.30.png