MacOs

From CMU ITSC Network

ปัญหา Wi-Fi หลุดบ่อยและใช้งานได้ช้าใน OSX โปรดเก็บข้อมูล เพื่อส่งให้กับทีมงานดังนี้

แจ้งข้อมูลตาม list ด้านล่างนี้ ส่งให้กับทีมงานเพื่อทำการวิเคราะห์

  1. ชื่อและเบอร์โทรติดต่อกลับ
  2. ระบุบริเวณที่ใช้งาน ห้อง / ชั้น / อาคาร / ช่วงเวลาที่พบปัญหา ให้ครบถ้วน
  3. เกาะใช้งานสัญญาณใด @JumboPlus หรือ @JumboPlus5GHz
  4. แจ้ง Website หรือ Application ที่ใช้งานแล้วพบปัญหา
  5. ตรวจสอบกับเพื่อนร่วมห้องด้วยว่าพบปัญหาเดียวกันหรือไม่
  6. เปิด browser แล้ว Log in เข้าเว็บ https://speedtest.cmu.ac.th ด้วย CMU Account กด Test จากนั้น capture หน้าจอผลทดสอบ Speed Test ไว้
  7. เปิด browser เข้าเว็บ https://th.speedtest.net/ กด Go จากนั้น capture หน้าจอผลทดสอบ Speed Test ไว้
  8. ส่งรายละเอียดทั้งหมดมาที่ Facebook FanPage CNOC ITSC Chiang Mai University

ทำไมถึงต้องทำ Speed Test

เมื่ออินเทอร์เน็ตของเราช้า การทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต (speed test)เป็นหนึ่งในเครื่องมือ ที่เราใช้ตรวจสอบประสิทธิภาพความเร็วอินเทอร์เน็ตขณะใช้งาน การเช็คความเร็วเน็ตนั้นเป็น มาตรวัดความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ให้เราอ่านข้อเท็จจริงที่ว่าคอมพิวเตอร์ของเราดาวน์โหลดและอัพโหลดข้อมูลไปยังอินเทอร์เน็ตได้เร็วแค่ไหน

การมีเครื่องมือวัดที่เป็นรูปธรรม มีความสำคัญเนื่องจากการวัดความเร็วเน็ตในการดาวน์โหลดและอัพโหลดช้า อาจบ่งชี้ถึงปัญหาของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของเราหรืออาจเป็นปัญหาเราเตอร์ ในทางกลับกัน หากการทดสอบความเร็วพบว่า ความเร็วอินเทอร์เน็ต (internet speed test) ของเราเป็นปกติ นี่อาจเป็นการระบุว่าอาจมีปัญหากับ Website หรือ Application ที่เราพยายามเข้าถึงก็เป็นได้