เช็คการตั้งค่า DNS ของ Browser

From CMU ITSC Network

กรณีสถานะการเชื่อมต่อเป็น Connected แต่เมื่อเปิด Google Chrome แล้วไม่สามารถออกอินเทอร์เน็ตได้ ให้ทดสอบโดยการเปลี่ยน Browser ที่เข้าใช้งาน เช่น Microsoft Edge หรือ Firefox หาก browser อื่นสามารถใช้งานได้ปกติ แสดงว่ามีการตั้งค่า DNS ที่ Google Chrome สามารถแก้ไขดังนี้

  • เปิด Google Chrome ไปที่สัญลักษณ์จุดไข่ปลาสามจุดด้านบนขวามือ เลือก Settings

    Chrome1.png

  • เลือก Privacy and security เลื่อนลงไปด้านล่างจะเจอหัวข้อ Use secure DNS ให้เลือกเป็น With you current service provider

    Chrome2.png