คณะเภสัชศาสตร์

From CMU ITSC Network

ปริมาณการใช้งาน bandwidth

จำนวน Access Point

จำนวน
103

ใช้บริการ Co-location

จำนวนเครื่อง Uที่ใช้งานทั้งหมด
0 0

ใช้บริการ Private Cloud

จำนวนเครื่อง vCPU(Cores) RAM(GB) Disk (GB)
12 16 1,200

Updated 22/11/66