การ Remove Profile สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows

From CMU ITSC Network

การ remove profile @JumboPlus และ @JumboPlus5GHz สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows  1. Download เครื่องมือสำหรับ remove profile
  2. หลังจากนั้นให้ทำการแยกไฟล์ .Zip (Unzip or Extract) จะพบไฟล์ su1x-setup.exe ให้คลิกขวาที่ไฟล์ดังกล่าว แล้วเลือก Run as administrator

    ๋JumboTools3.png

  3. เมื่อปรากฏหน้าต่างดังรูป Click ที่ปุ่ม Remove

    JumboTools7.jpg

  4. รอจนแถบสีเขียวในช่อง Progress ขี้นจนเต็ม แสดงว่าการ Remove Profile @JumboPlus หรือ @JumboPlus5GHz เสร็จสมบูรณ์ หลังจากนั้น Click ปุ่ม Exit และ Restart เครื่อง 1 ครั้ง

    JumboTools8.jpg