เครื่องมือช่วยสร้าง Profile สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows

From CMU ITSC Network
Revision as of 04:42, 1 November 2018 by Thomhathai (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

เครื่องมือช่วยสร้างโปรไฟล์ @JumboPlus และ @JumboPlus5GHz สำหรับ Windows 1. เปิด Wi-Fi เพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์เห็นชื่อ Wi-Fi @JumboPlus หรือ @JumboPlus5GHz
  • กรณีเห็น @JumboPlus ชื่อเดียว แสดงว่าอุปกรณ์ของท่านรองรับคลื่นความถี่ 2.4GHz เท่านั้น ให้ดาวน์โหลดเครื่องมือช่วยติดตั้งโปรไฟล์ >> [@JumboPlus]
  • กรณีเห็นทั้ง @JumboPlus และ @JumboPlus5GHz แสดงว่าอุปกรณ์ของท่านรองรับคลื่นความถี่ 5GHz ให้ดาวน์โหลดเครื่องมือช่วยติดตั้งโปรไฟล์ >> [@JumboPlus5GHz]

   ๋JumboTools.jpg JumboTools.jpg

 2. แยกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา จะพบไฟล์ดังภาพ ให้คลิกขวาที่ไฟล์ sulx-setup.exe เลือก Run as administrator
  ๋JumboTools3.png

 3. จากปรากฏหน้าต่างดังภาพ ให้กรอก CMU Account ที่ได้รับจากทางมหาวิทยาลัย จากนั้นกด "Start Setup"
  • นักศึกษา Username : Firstname_Surname@cmu.ac.th
  • บุคลากร Username : Firstname.Surname@cmu.ac.th

   JumboTools5.jpg JumboTools6.jpg

 4. การใช้เครื่องมือนี้จะใช้งานเพียงครั้งแรกเท่านั้น หลังจากเชื่อมต่อสำเร็จระบบจะจำโปรไฟล์ไว้ในเครื่อง ครั้งต่อไปเครื่องจะเชื่อมต่ออัตโนมัติเมื่ออยู่ในพื้นที่ให้บริการ