การแก้ปัญหาไม่สามารถเชื่อมต่อ @JumboPlus

จากการเปิดให้บริการ @JumboPlus มา 1 เดือนผู้ใช้ส่วนใหญ่สามารถเชื่อมต่อ @JumboPlus ได้ปกติดังภาพ
jumboplus_stat

และยังมีผู้ใช้บางส่วนที่ไม่สามารถเชื่อมต่อได้เนื่องจากตั้งค่าตามคู่มือตกหล่น จึงได้เพิ่มตัววิเคราะห์ปัญหาในการเชื่อมต่อเข้าในหน้าเว็บลงทะเบียน @JumboPlus อ่านเพิ่มเติม

การย้ายอีเมลจากโดเมน chiangmai.ac.th และ cm.edu มาสู่ cmu.ac.th

ในปี 2553 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เปิดให้บริการระบบอีเมลโดเมน cmu.ac.th พร้อมกับระบบบัญชีรายชื่อผู้ใช้ไอทีใหม่ที่สามารถใช้งานแบบรวมรวมศูนย์ได้ และในปี 2556 ได้ทำการปรับปรุงระบบอีเมลใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี Exchange Server 2013 ของบริษัท Microsoft และทำการหยุดพัฒนาระบบอีเมล chiangmail.ac.th และ cm.edu ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เก่ามากไม่สามารถรองรับการใช้งานในปัจจุบัน

การเปิดให้บริการอีเมล cmu.ac.th ทำให้เกิดปัญหาการกระจายของโดเมน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายรวมโดเมนให้เหลือเพียง cmu.ac.th เพียงโดเมนเดียวซึ่งเกิดผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอีเมล ทางสำนักฯ จึงได้มีแนวทางการย้ายการใช้งานมายังอีเมล cmu.ac.th เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานมากที่สุดเท่าที่เทคโนโลยีจะเอื้ออำนวยโดยแบ่งเป็นอีเมลสำหรับนักศึกษาและบุคลากร อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ!!! สายใยแก้วนำแสงใต้ทะเลของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต(ISP)ที่มหาวิทยาลัยใช้บริการอยู่ชำรุด

ประกาศ!!! สายใยแก้วนำแสงใต้ทะเลของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต(ISP) ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช้บริการอยู่เกิดการชำรุด จึงทำให้การเชื่อมต่อไปยังอินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศมีปัญหา ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://webapp.uni.net.th/UniNet/content-slider-news.php?id=139&&typenew=3

repair

ประกาศ!! ระบบเครือข่ายไร้สายที่หอพักนักษาหญิง อาคาร 2 ไม่สามารถใช้งานได้

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 26 ตุลาคม 2556 อุปกรณ์ที่ให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายที่ตั้งอยู่ในหอพักหญิง อาคาร 2 (เฮือนลีลาวดี) เกิดการชำรุด จึงทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย Jumbo-Net และ @JumboPlus ได้ ทางฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ กำลังติดต่อประสานงานกับผู้ดูแลหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 (เฮือนลีลาวดี) เพื่อเข้าไปทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายได้โดยเร็วที่สุด จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะrepair 

ประกาศ!!! ระบบเครือข่ายไร้สาย(Jumbo-Net)ไม่สามารถใช้งานได้ในบางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556

เมื่อเวลาประมาณ 10.30 น. ของวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556 พบว่าอุปกรณ์ส่วนกลางที่ให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายเกิดการชำรุด จึงส่งผลให้ในบางพื้นที่ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย (Jumbo-Net) ได้ ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการแก้ไข ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

สามารถเข้าดูสถานะระบบเครือข่ายไร้สาย Jumbo-Net ได้ที่ http://jumbomap.cmu.ac.th

down

 

ระบบตรวจสอบการใช้งาน และรายงานปริมาณการใช้งานระบบเครือข่ายหลักและเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU NET Report

Jumbo-Net UsageAD Authenแสดงปริมาณการใช้งานข้อมูลจราจร (traffic) ของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, ข้อมูลจราจรของการเชื่อมต่อเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยฯ และสถานะการทำงานต่างของอุปกณ์ด้านระบบเครือข่าย
http://cacti.cmu.ac.th

แสดงจำนวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย (Jumbo-Net) แยกตามจุดให้บริการ (Access Point) รวมถึงสถานที่จุดให้บริการบนแผนที่
http://jumbomap.cmu.ac.th

แสดงจำนวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย (Jumbo-Net) แยกตามคณะ และจำนวนอุปกรณ์ที่เข้ามาใช้ระบบเครือข่ายไร้สาย
http://jumbomap.cmu.ac.th/usage

แสดงจำนวนการลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ไอทีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU IT Account)
http://cacti.cmu.ac.th/cmuaccreport

แสดงสถานะการลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ไอทีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU IT Account)
http://cacti.cmu.ac.th/adreport

แสดงสภาพพร้อมใช้งานของอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเครือข่ายหลัก
http://cacti.cmu.ac.th/availability