คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ.. ซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายไร้สาย Jumbo Net ในคืนวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 23.00 น.- 00.00 น.

เนื่องด้วยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความจำเป็นต้องซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Jumbo Net) ในคืนวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 23.00 น. – 00.00 น. ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย ในช่วงเวลาดังกล่าวได้ในหลายพื้นที่ จึงขออภัยในความไม่สะดวก และขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ซ่อมjumbonet

ประกาศ!!! ระบบเครือข่ายไร้สาย Jumbo Net ไม่สามารถใช้งานได้ในบางพื้นที่

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 15.17 น. พบว่าบริเวณหอพักนักศึกษาชาย อาคาร 7 แฟลตสุเทพ 8 และกาดร่มสัก(ฝายหิน) ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก (CMU Net) และระบบเครือข่ายไร้สาย (Jumbo Net) ได้ เนื่องจาก Fiber Optical ขาด เจ้าหน้าที่จะประสานงานให้บริษัทเข้ามาทำการตรวจสอบและแก้ไขได้ในวันพรุ่งนี้ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

สามารถเข้าดูสถานะระบบเครือข่ายไร้สาย Jumbo Net ได้ที่ http://jumbomap.cmu.ac.th

2019-12-17_160245

ประกาศ!!! ระบบเครือข่ายไร้สาย Jumbo Net ไม่สามารถใช้งานได้ในบางพื้นที่ วันที่ 25 กันยายน 2562

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลาประมาณ 16.30 น. พบว่าบริเวณหอพักนักศึกษาชาย อาคาร 3 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 4 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 5 และหอพักนักศึกษาชาย อาคาร 6 ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย Jumbo Net ได้ สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดปัญหาที่ Fiber Optical เจ้าหน้าที่จะประสานงานให้บริษัทเข้ามาทำการตรวจสอบและแก้ไขได้ในวันพรุ่งนี้ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

สามารถเข้าดูสถานะระบบเครือข่ายไร้สาย Jumbo Net ได้ที่ http://jumbomap.cmu.ac.th

Screen Shot 2562-09-25 at 18.07.26

ประกาศ!! ซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายไร้สาย Jumbo Net ในเช้าวันพุธ ที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 2.00 น. – 4.00 น.

เนื่องด้วยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) มีความจำเป็นต้องซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Jumbo Net ในเช้าวันพุธ ที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 2.00 น. – 4.00 น. ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย ในช่วงเวลาดังกล่าวได้ จึงขออภัยในความไม่สะดวก และขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ซ่อมบำรุงระบบเครือข่า

แจ้งปิดระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.00-22.00 น.

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความจำเป็นต้องปิดให้บริการเครือข่ายหลัก เพื่อทำการปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่ายไร้สาย รวมถึงระบบสารสนเทศต่างๆ ได้ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.00-22.00 น. ขออภัยในความไม่สะดวก51752238_1402375043237382_6871936489505161216_n

เนื่องจากมีการดำเนินการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเสถียรภาพในการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งนักศึกษาและบุคลากร อาจไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้ ในวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 18.00 – 22.00 น.

22449842_1039587266182830_8229988908224510628_n

แก้ไข CMUMail ส่งเข้า Hotmail ไม่ได้ในบาง Account

วิธีแก้ไขแบบแรก

1. ให้ Account Hotmail ทำการส่งอีเมล์มายัง CMUMail ก่อน หลังจากกดส่งเมล์แล้ว จะพบ Pop up ที่ด้านล่างของ Browser ดังรูปให้ Click Add Contacts แล้วกรอกข้อมูลตามลำดับ

hotmail

นกรณีไม่มี Pop up ขึ้นมา ให้ทำตามวิธีที่สองดังนี้

1. Log in เข้า Hotmail หลังจากนั้นไปที่เมนูด้านซ้ายมือบน  หลังจากนั้นเลือกที่เมนู People (ดูภาพประกอบด้านล่าง)

contact1
2. เลือก New หลังจากนั้นกรอก CMUMail ในช่อง Email และ กด Save ตามลำดับ

contact2contact3