คลังเก็บหมวดหมู่: แจ้งเหตุการณ์

แจ้งปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการอีเมลล์ของมหาวิทยาลัยมีอุปกรณ์บางตัวชำรุด

ประกาศ!! เนื่องด้วย สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการอีเมลล์ของมหาวิทยาลัย mail.cmu.ac.th พบว่ามีอุปกรณ์บางตัวชำรุด ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อสามารถให้บริการได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกันและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ อ่านเพิ่มเติม