คลังเก็บผู้เขียน: Thomhathai

ประกาศ.. ซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายไร้สาย Jumbo Net ในคืนวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 23.00 น.- 00.00 น.

เนื่องด้วยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความจำเป็นต้องซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Jumbo Net) ในคืนวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 23.00 น. – 00.00 น. ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย ในช่วงเวลาดังกล่าวได้ในหลายพื้นที่ จึงขออภัยในความไม่สะดวก และขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ซ่อมjumbonet

ประกาศ!!! ระบบเครือข่ายไร้สาย Jumbo Net ไม่สามารถใช้งานได้ในบางพื้นที่

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 15.17 น. พบว่าบริเวณหอพักนักศึกษาชาย อาคาร 7 แฟลตสุเทพ 8 และกาดร่มสัก(ฝายหิน) ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก (CMU Net) และระบบเครือข่ายไร้สาย (Jumbo Net) ได้ เนื่องจาก Fiber Optical ขาด เจ้าหน้าที่จะประสานงานให้บริษัทเข้ามาทำการตรวจสอบและแก้ไขได้ในวันพรุ่งนี้ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

สามารถเข้าดูสถานะระบบเครือข่ายไร้สาย Jumbo Net ได้ที่ http://jumbomap.cmu.ac.th

2019-12-17_160245

ประกาศ!!! ระบบเครือข่ายไร้สาย Jumbo Net ไม่สามารถใช้งานได้ในบางพื้นที่ วันที่ 25 กันยายน 2562

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลาประมาณ 16.30 น. พบว่าบริเวณหอพักนักศึกษาชาย อาคาร 3 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 4 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 5 และหอพักนักศึกษาชาย อาคาร 6 ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย Jumbo Net ได้ สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดปัญหาที่ Fiber Optical เจ้าหน้าที่จะประสานงานให้บริษัทเข้ามาทำการตรวจสอบและแก้ไขได้ในวันพรุ่งนี้ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

สามารถเข้าดูสถานะระบบเครือข่ายไร้สาย Jumbo Net ได้ที่ http://jumbomap.cmu.ac.th

Screen Shot 2562-09-25 at 18.07.26

ประกาศ!! ซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายไร้สาย Jumbo Net ในเช้าวันพุธ ที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 2.00 น. – 4.00 น.

เนื่องด้วยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) มีความจำเป็นต้องซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Jumbo Net ในเช้าวันพุธ ที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 2.00 น. – 4.00 น. ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย ในช่วงเวลาดังกล่าวได้ จึงขออภัยในความไม่สะดวก และขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ซ่อมบำรุงระบบเครือข่า

แก้ไข CMUMail ส่งเข้า Hotmail ไม่ได้ในบาง Account

วิธีแก้ไขแบบแรก

1. ให้ Account Hotmail ทำการส่งอีเมล์มายัง CMUMail ก่อน หลังจากกดส่งเมล์แล้ว จะพบ Pop up ที่ด้านล่างของ Browser ดังรูปให้ Click Add Contacts แล้วกรอกข้อมูลตามลำดับ

hotmail

นกรณีไม่มี Pop up ขึ้นมา ให้ทำตามวิธีที่สองดังนี้

1. Log in เข้า Hotmail หลังจากนั้นไปที่เมนูด้านซ้ายมือบน  หลังจากนั้นเลือกที่เมนู People (ดูภาพประกอบด้านล่าง)

contact1
2. เลือก New หลังจากนั้นกรอก CMUMail ในช่อง Email และ กด Save ตามลำดับ

contact2contact3

ประกาศ!! ปรับปรุงระบบเครือข่ายหลัก ระหว่างคืนวันศุกร์ที่ 4 มี.ค. 59 เวลา 23.00 น. ถึง วันเสาร์ที่ 5 มี.ค. 59 เวลา 03.00 น.

แจ้งปรับปรุงระบบเครือข่ายหลักโซนคณะเกษตรฯ (AGGIE ZONE) ในคืนวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 23.00 น. ถึง วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 เวลา 03.00 น. ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้

คณะเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์ คณะบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย
สถาบันภาษา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยสังคม สำนักส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และโรงพยาบาลสัตว์เล็ก

ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงระบบเครือข่ายไร้สายได้ในช่วงเวลาดังกล่าว จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

repair

ประกาศ!! การดำเนินการปรับแต่งค่าสัญญาณระบบเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi @JumboPlus

ประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการดำเนินการปรับแต่งค่าสัญญาณระบบเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi @JumboPlus วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น.

11952923_626364267505134_7367246047921152689_o