คลังเก็บผู้เขียน: Thomhathai

แก้ไข CMUMail ส่งเข้า Hotmail ไม่ได้ในบาง Account

วิธีแก้ไขแบบแรก

1. ให้ Account Hotmail ทำการส่งอีเมล์มายัง CMUMail ก่อน หลังจากกดส่งเมล์แล้ว จะพบ Pop up ที่ด้านล่างของ Browser ดังรูปให้ Click Add Contacts แล้วกรอกข้อมูลตามลำดับ

hotmail

นกรณีไม่มี Pop up ขึ้นมา ให้ทำตามวิธีที่สองดังนี้

1. Log in เข้า Hotmail หลังจากนั้นไปที่เมนูด้านซ้ายมือบน  หลังจากนั้นเลือกที่เมนู People (ดูภาพประกอบด้านล่าง)

contact1
2. เลือก New หลังจากนั้นกรอก CMUMail ในช่อง Email และ กด Save ตามลำดับ

contact2contact3

ประกาศ!! ปรับปรุงระบบเครือข่ายหลัก ระหว่างคืนวันศุกร์ที่ 4 มี.ค. 59 เวลา 23.00 น. ถึง วันเสาร์ที่ 5 มี.ค. 59 เวลา 03.00 น.

แจ้งปรับปรุงระบบเครือข่ายหลักโซนคณะเกษตรฯ (AGGIE ZONE) ในคืนวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 23.00 น. ถึง วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 เวลา 03.00 น. ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้

คณะเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์ คณะบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย
สถาบันภาษา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยสังคม สำนักส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และโรงพยาบาลสัตว์เล็ก

ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงระบบเครือข่ายไร้สายได้ในช่วงเวลาดังกล่าว จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

repair

ประกาศ!! การดำเนินการปรับแต่งค่าสัญญาณระบบเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi @JumboPlus

ประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการดำเนินการปรับแต่งค่าสัญญาณระบบเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi @JumboPlus วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น.

11952923_626364267505134_7367246047921152689_o

ประกาศ!!! ระบบอินเทอร์เน็ต(LAN)และระบบเครือข่ายไร้สาย(@JumboPlus)ไม่สามารถใช้งานได้ในบางพื้นที่ วันที่ 17 มิถุนายน 2557

วันที่ 17 มิถุนายน 2557  เวลาประมาณ 10.15 น.  มีปัญหาไฟฟ้าดับที่คณะเกษตร ซึ่งมีอุปกรณ์ที่ให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายไร้สายติดตั้งอยู่ จึงทำให้ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต(LAN)และระบบเครือข่ายไร้สาย(@JumboPlus)ในบางพื้นที่ได้  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

สามารถเข้าดูสถานะระบบเครือข่ายไร้สาย @JumboPlus ได้ที่ http://jumbomap.cmu.ac.th

aggi

ประกาศ!!! สายใยแก้วนำแสงใต้ทะเลของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต(ISP)ที่มหาวิทยาลัยใช้บริการอยู่ชำรุด

ประกาศ!!! สายใยแก้วนำแสงใต้ทะเลของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต(ISP) ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช้บริการอยู่เกิดการชำรุด จึงทำให้การเชื่อมต่อไปยังอินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศมีปัญหา ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://webapp.uni.net.th/UniNet/content-slider-news.php?id=139&&typenew=3

repair

ประกาศ!! ระบบเครือข่ายไร้สายที่หอพักนักษาหญิง อาคาร 2 ไม่สามารถใช้งานได้

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 26 ตุลาคม 2556 อุปกรณ์ที่ให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายที่ตั้งอยู่ในหอพักหญิง อาคาร 2 (เฮือนลีลาวดี) เกิดการชำรุด จึงทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย Jumbo-Net และ @JumboPlus ได้ ทางฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ กำลังติดต่อประสานงานกับผู้ดูแลหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 (เฮือนลีลาวดี) เพื่อเข้าไปทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายได้โดยเร็วที่สุด จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะrepair 

ประกาศ!!! ระบบเครือข่ายไร้สาย(Jumbo-Net)ไม่สามารถใช้งานได้ในบางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556

เมื่อเวลาประมาณ 10.30 น. ของวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556 พบว่าอุปกรณ์ส่วนกลางที่ให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายเกิดการชำรุด จึงส่งผลให้ในบางพื้นที่ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย (Jumbo-Net) ได้ ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการแก้ไข ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

สามารถเข้าดูสถานะระบบเครือข่ายไร้สาย Jumbo-Net ได้ที่ http://jumbomap.cmu.ac.th

down