คลังเก็บผู้เขียน: supawit

เตรียมพบกับการใช้งาน JumboPlus รูปแบบใหม่ ( JumboPlus Auto Register) สะดวกยิ่งกว่าเดิม โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน MAC Address อีกต่อไป

เตรียมพบกับการใช้งาน JumboPlus รูปแบบใหม่ ( JumboPlus Auto Register) สะดวกยิ่งกว่าเดิม โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน MAC Address อีกต่อไป ซึ่งระบบจะทำการลงทะเบียนให้โดยอัติโนมัติ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ห้อง One Stop Service ชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 053-943827, 053-943857
เว็บไซต์ : https://jumbo.cmu.ac.th 

การแก้ปัญหาไม่สามารถเชื่อมต่อ @JumboPlus

จากการเปิดให้บริการ @JumboPlus มา 1 เดือนผู้ใช้ส่วนใหญ่สามารถเชื่อมต่อ @JumboPlus ได้ปกติดังภาพ
jumboplus_stat

และยังมีผู้ใช้บางส่วนที่ไม่สามารถเชื่อมต่อได้เนื่องจากตั้งค่าตามคู่มือตกหล่น จึงได้เพิ่มตัววิเคราะห์ปัญหาในการเชื่อมต่อเข้าในหน้าเว็บลงทะเบียน @JumboPlus อ่านเพิ่มเติม

การย้ายอีเมลจากโดเมน chiangmai.ac.th และ cm.edu มาสู่ cmu.ac.th

ในปี 2553 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เปิดให้บริการระบบอีเมลโดเมน cmu.ac.th พร้อมกับระบบบัญชีรายชื่อผู้ใช้ไอทีใหม่ที่สามารถใช้งานแบบรวมรวมศูนย์ได้ และในปี 2556 ได้ทำการปรับปรุงระบบอีเมลใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี Exchange Server 2013 ของบริษัท Microsoft และทำการหยุดพัฒนาระบบอีเมล chiangmail.ac.th และ cm.edu ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เก่ามากไม่สามารถรองรับการใช้งานในปัจจุบัน

การเปิดให้บริการอีเมล cmu.ac.th ทำให้เกิดปัญหาการกระจายของโดเมน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายรวมโดเมนให้เหลือเพียง cmu.ac.th เพียงโดเมนเดียวซึ่งเกิดผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอีเมล ทางสำนักฯ จึงได้มีแนวทางการย้ายการใช้งานมายังอีเมล cmu.ac.th เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานมากที่สุดเท่าที่เทคโนโลยีจะเอื้ออำนวยโดยแบ่งเป็นอีเมลสำหรับนักศึกษาและบุคลากร อ่านเพิ่มเติม

ระบบตรวจสอบการใช้งาน และรายงานปริมาณการใช้งานระบบเครือข่ายหลักและเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU NET Report

Jumbo-Net UsageAD Authenแสดงปริมาณการใช้งานข้อมูลจราจร (traffic) ของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, ข้อมูลจราจรของการเชื่อมต่อเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยฯ และสถานะการทำงานต่างของอุปกณ์ด้านระบบเครือข่าย
http://cacti.cmu.ac.th

แสดงจำนวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย (Jumbo-Net) แยกตามจุดให้บริการ (Access Point) รวมถึงสถานที่จุดให้บริการบนแผนที่
http://jumbomap.cmu.ac.th

แสดงจำนวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย (Jumbo-Net) แยกตามคณะ และจำนวนอุปกรณ์ที่เข้ามาใช้ระบบเครือข่ายไร้สาย
http://jumbomap.cmu.ac.th/usage

แสดงจำนวนการลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ไอทีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU IT Account)
http://cacti.cmu.ac.th/cmuaccreport

แสดงสถานะการลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ไอทีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU IT Account)
http://cacti.cmu.ac.th/adreport

แสดงสภาพพร้อมใช้งานของอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเครือข่ายหลัก
http://cacti.cmu.ac.th/availability

เปิดให้ดาวน์โหลด Microsoft Windows 8 และ Microsoft Office 2013 สำหรับบุคคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://license.cmu.ac.th
โดยใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยฯในการเข้าสู่ระบบ

การแข่งขันระบบปฏิบัติการลินุกซ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 : NLC2012

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
หรือเนคเทค (NECTEC) เชิญทุกท่านสมัครเข้าร่วม
“การแข่งขันระบบปฏิบัติการลินุกซ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 : NLC2012″
ชิงโล่ห์รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลมูลรวมกว่า
“140,000 บาท” รวมทั้งรางวัลอื่นๆ อีกมาก
สมัครฟรี! ได้แล้ววันนี้ที่ http://nlc12.opentle.org/

ถึงวันที่ 4 ตุลาคม ศกนี้ ด่วน! รับสมัครไม่จำกัดจำนวน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2564 6900 ต่อ 2327
เวลา 09.00-11.30 น. และ เวลา 13.30-17.00 น.
เว้นวันหยุดราชการ

 

แจกฟรี e-book อ่านง่าย ได้ความรู้ : Intrusion Prevention Systems for Dummies

e-book ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดบนเครือข่าย จาก Sourcefire สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://sourcefire.mktoweb.com/ips-for-dummies.html