คลังเก็บผู้เขียน: naranont

แจ้งปิดระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.00-22.00 น.

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความจำเป็นต้องปิดให้บริการเครือข่ายหลัก เพื่อทำการปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่ายไร้สาย รวมถึงระบบสารสนเทศต่างๆ ได้ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.00-22.00 น. ขออภัยในความไม่สะดวก51752238_1402375043237382_6871936489505161216_n

เนื่องจากมีการดำเนินการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเสถียรภาพในการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งนักศึกษาและบุคลากร อาจไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้ ในวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 18.00 – 22.00 น.

22449842_1039587266182830_8229988908224510628_n

เปิดแล้ว!!! หลักสูตรอบรม VMware Virtualization management ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2555 และ 29-30 สิงหาคม 2555

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฝึกอบรม VMware virtualization Management ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2555 และ 29-30 สิงหาคม 2555 ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 053-943827 053-941779 โทรสาร 053-216747

ประกาศ!!! ปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายหลักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อ Upgrade OS ของอุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลัก ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2555