การแก้ปัญหาไม่สามารถเชื่อมต่อ @JumboPlus

จากการเปิดให้บริการ @JumboPlus มา 1 เดือนผู้ใช้ส่วนใหญ่สามารถเชื่อมต่อ @JumboPlus ได้ปกติดังภาพ
jumboplus_stat

และยังมีผู้ใช้บางส่วนที่ไม่สามารถเชื่อมต่อได้เนื่องจากตั้งค่าตามคู่มือตกหล่น จึงได้เพิ่มตัววิเคราะห์ปัญหาในการเชื่อมต่อเข้าในหน้าเว็บลงทะเบียน @JumboPlus
tshoot jumboplus

ซึ่งจะรายงาน log การเชื่อมต่อและบอกปัญหาในการเชื่อมต่อเบื้องต้น ทำให้ผู้ใช้สามารถทราบถึงสาเหตุที่ไม่สามารถเชื่อมต่อได้และแก้ไขได้ด้วยตนเอง ปํญหาที่พบบ่อยมีดังนี้

 • ไม่ได้ลงทะเบียน mac address หรือพิมพ์ mac address ขณะลงทะเบียนผิดทำให้ mac address ของอุปกรณ์ไม่ตรงกับ mac address ที่ลงทะเบียนไว้ แก้ปัญหาโดยการลงทะเบียน mac address ให้ถูกต้อง สามารถดูวิธีการดู mac address ของอุปกรณ์จากคู่มือบน https://jumboplus.cmu.ac.th
  -not-register-mac

 

 • ตั้งค่าเกี่ยวกับ certificate ผิด แก้ปัญหาโดย แก้ไข profile @JumboPlus หรือลบและสร้าง profile @JumboPlus ใหม่ โดยดูที่การตั้งค่าดังนี้
  กรณี Windows 7 ในคู่มือข้อ 9. ต้อง “ไม่เลือก” “Validate server certificate”
  กรณี Windows 8 ในคู่มือข้อ 7. ต้อง “ไม่เลือก” “Verify the server’s identity by validating the certificate”
  กรณีเป็นอุปกรณ์อื่นต้องเลือกตัวที่ที่ไม่ตรวจสอบ certificate หรือ import certificate เข้าไปในอุปกรณ์และเลือกใช้ certificate ดังกล่าวในการเชื่อมต่อ
  tls-alert

 

 • พิมพ์รหัสผ่านขณะเชื่อมต่อผิด
  log-on-error

 

 • ได้ทำการ Migrate  บัญชีมาใช้แบบใหม่ที่เป็น ชื่อ_นามสกุล@cmu.ac.th ทำให้บัญชีเดิมที่เป็นรหัสนักศึกษาถูกยกเลิก แก้ไขโดยให้ลงทะเบียน mac address และเชื่อมต่อโดยใช้บัญชีใหม่

expire

 

หรือกรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้สามารถนำอุปกรณ์มาให้เจ้าหน้าที่ตั้งค่าได้ที่ one stop service อาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในวันและเวลาราชการ หรือที่
อาคารฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตรงข้ามคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ทุกวันเวลา 9.00 – 17.00