การย้ายอีเมลจากโดเมน chiangmai.ac.th และ cm.edu มาสู่ cmu.ac.th

ในปี 2553 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เปิดให้บริการระบบอีเมลโดเมน cmu.ac.th พร้อมกับระบบบัญชีรายชื่อผู้ใช้ไอทีใหม่ที่สามารถใช้งานแบบรวมรวมศูนย์ได้ และในปี 2556 ได้ทำการปรับปรุงระบบอีเมลใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี Exchange Server 2013 ของบริษัท Microsoft และทำการหยุดพัฒนาระบบอีเมล chiangmail.ac.th และ cm.edu ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เก่ามากไม่สามารถรองรับการใช้งานในปัจจุบัน

การเปิดให้บริการอีเมล cmu.ac.th ทำให้เกิดปัญหาการกระจายของโดเมน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายรวมโดเมนให้เหลือเพียง cmu.ac.th เพียงโดเมนเดียวซึ่งเกิดผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอีเมล ทางสำนักฯ จึงได้มีแนวทางการย้ายการใช้งานมายังอีเมล cmu.ac.th เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานมากที่สุดเท่าที่เทคโนโลยีจะเอื้ออำนวยโดยแบ่งเป็นอีเมลสำหรับนักศึกษาและบุคลากร

นักศึกษา

 1. เดิมนักศึกษาจะใช้โดเมน cm.edu ตั้งแต่ปี 2553 นักศึกษาใหม่จะได้รับอีเมล cmu.ac.th ตั้งแต่เริ่มต้นซึ่งเป็นอีเมลที่ผูกกับบัญชีผู้ใช้ไอที
 2. ตั้งแต่ปี 2556 อีเมลนักศึกษาเปลี่ยนมาใช้บริการ Office 365 for education ของบริษัท Microsoft
 3. นักศึกษารหัสก่อน 56 สามารถย้ายมาสู่บริการอีเมล Office 365 for education ได้โดยทำตามขั้นตอนใน https://account.cmu.ac.th ในส่วน IT Account Migration
 4. นักศึกษาสามารถใช้งานอีเมล Office 365 for education ได้ผ่าน http://portal.cmu.ac.th

บุคลากร

 1. บุคลากรเดิมที่ใช้โดเมน chiangmail.ac.th สามารถใช้อีเมล cmu.ac.th ได้โดยการติดต่อขอเปิดบัญชีผู้ใช้ไอทีก่อน โดยสามารถติดได้ด้วยตนเองหรือติดต่อกับสำนักฯในนามหน่วยงานเพื่อขอออกบัญชีแบบจำนวนมาก การออกบัญชีผู้ใช้ไอทีอาจมีขั้นตอนที่ยุ่งยากอยู่บ้างเนื่องจากต้องการการยืนยันตัวตนอย่างแน่นอนตามกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-5394-3827
  1. การโอนย้ายข้อมูล
 • การย้ายรายชื่อติดต่อสามารถทำได้ตามขั้นตอน
  1. https://mail.chiangmai.ac.th/export/ สำหรับอีเมล chiangmai.ac.th
  2. https://mail.cm.edu/export/ สำหรับอีเมล cm.edu
  3. https://export-contacts.cmu.ac.th/ สำหรับผู้ใช้ mail.cmu.ac.th เก่า
 • การย้ายอีเมลสามารถทำตามขั้นตอนใน http://help.portal.cmu.ac.th/?page_id=473
 • การส่งอีเมลจาก chiangmai.ac.th หรือ cm.edu มายัง cmu.ac.th โดยอัตโนมัติ เนื่องจากได้มีการใช้งานอีเมลเดิมคือ chiangmai.ac.th หรือ cm.edu ไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการสมัครรับข่าวสารจากเว็บไซต์ต่างๆ หรือผู้ติดต่อที่จะยังติดต่อมายัง chiangmai.ac.th หรือ cm.edu ทำให้ต้องตรวจสอบอีเมลสองครั้ง จึงมีบริการส่งต่ออีเมลจาก chiangmai.ac.th หรือ cm.edu มายัง cmu.ac.th โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://mailalias.cmu.ac.th หลังจากลงทะเบียนแล้วอีเมลที่ผู้ติดต่อส่งมาถึง chiangmai.ac.th จะถูกส่งต่อมายัง cmu.ac.th ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้(อีเมลที่ถูกส่งต่อจะไม่ถูกจัดเก็บไว้ในกล่องข้อความเดิม) ทำให้ตรวจสอบและอ่านอีเมลทั้งหมดได้จากกล่องข้อความของ cmu.ac.th จากจุดเดียว อีเมล chiangmai.ac.th จะไม่ถูกยกเลิกยังรับอีเมลได้ปกติและอีเมลถูกส่งต่อมายังกล่องข้อความของ cmu.ac.th โดยอัตโนมัติ หลังจากลงทะเบียนส่งต่ออีเมลแล้วแนะนำให้ใช้อีเมล cmu.ac.th ในการติดต่อหลักแทน ส่วน chiangmai.ac.th คงไว้สำหรับรับอีเมลจากผู้ติดต่อเดิม

ความช่วยเหลือ

ส่วนคู่มือการใช้งานอีเมล cmu.ac.th อย่างละเอียดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://help.portal.cmu.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 0-5394-3827