คลังเก็บรายเดือน: ตุลาคม 2013

ประกาศ!!! สายใยแก้วนำแสงใต้ทะเลของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต(ISP)ที่มหาวิทยาลัยใช้บริการอยู่ชำรุด

ประกาศ!!! สายใยแก้วนำแสงใต้ทะเลของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต(ISP) ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช้บริการอยู่เกิดการชำรุด จึงทำให้การเชื่อมต่อไปยังอินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศมีปัญหา ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://webapp.uni.net.th/UniNet/content-slider-news.php?id=139&&typenew=3

repair

ประกาศ!! ระบบเครือข่ายไร้สายที่หอพักนักษาหญิง อาคาร 2 ไม่สามารถใช้งานได้

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 26 ตุลาคม 2556 อุปกรณ์ที่ให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายที่ตั้งอยู่ในหอพักหญิง อาคาร 2 (เฮือนลีลาวดี) เกิดการชำรุด จึงทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย Jumbo-Net และ @JumboPlus ได้ ทางฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ กำลังติดต่อประสานงานกับผู้ดูแลหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 (เฮือนลีลาวดี) เพื่อเข้าไปทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายได้โดยเร็วที่สุด จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะrepair