คลังเก็บรายเดือน: สิงหาคม 2012

เปิดแล้ว!!! หลักสูตรอบรม VMware Virtualization management ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2555 และ 29-30 สิงหาคม 2555

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฝึกอบรม VMware virtualization Management ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2555 และ 29-30 สิงหาคม 2555 ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 053-943827 053-941779 โทรสาร 053-216747