คลังเก็บรายเดือน: กุมภาพันธ์ 2012

การใช้งาน VPN Tunnel เพื่อดาวน์โหลดงานเอกสารงานวิจัยจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การใช้ VPN Tunnel จะทำให้เสมือนใช้งานอยู่ภายใต้ CMU-Net ไม่ว่าจะใช้งานจากที่ใดๆ จึงทำให้สามารถเข้าถึงบริการบางประเภทหรือเครือข่ายภายใน CMU-Net ที่เปิดให้บริการให้เฉพาะผู้ที่ใช้งาน CMU-Net เท่านั้นได้

 

***บริการ VPN Tunnel สามารถใช้เรียกใช้งานด้วยโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ Internet Explorer เท่านั้น***

เครือข่ายงานวิจัย(Tunnel)

คู่มือการใช้งาน Tunnel CMU 

การกำหนดค่า Jumbo-Secure สำหรับ iPod,iPhone และ iPad

Jumbo-Secure setting << Download PDF

การกำหนดค่า Jumbo-Secure ของ iPod,iPhone และ iPad

๑. ไปที่ Setting >> General >> About >> Wi-Fi Address


อ่านเพิ่มเติม