การสมัครรับข่าวสารทางอีเมล์จากฝ่ายระบบเครื่อข่ายฯ

การประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารต่างๆ ให้กับผู้ใช้บริการของฝ่ายฯ สามารถทำได้หลายทาง ที่มีแล้วคือ Facebook, Twitter, Rss feed เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่ที่มาพร้อมกับยุคเว็บ 2.0 –ยุคที่สามารถสร้างศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารของตัวเองไว้ที่เดียวแล้วให้ระบบไปดึงข้อมูลข่าวสารต่างๆมารวบรวมไว้ให้เองโดยทีไม่ต้องไปเปิดเว็บทีละเว็บอีกต่อไป– ซึ่งช่วยในการติดต่อสารสื่อสารระหว่างฝ่ายฯ กับผู้ใช้บริการได้ได้รวดเร็วคล่องตัวมากขึ้น แต่ยังมีผู้ใช้บริการที่ไม่นิยมหรือไม่ได้ใช้เครือข่ายสังคมเหล่านั้นทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกันไม่ดีเท่าที่ควร แต่บริการอีเมล์เป็นบริการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาก่อนยุค 2.0 และหลังยุค 2.0 จึงได้ทำทำการเพิ่มช่องทางรับข่าวสารทางอีเมล์ขึ้น

1. คลิกที่ “รับข่าวสารทางอีเมล์” ทางด้านขวาของหน้าเว็บดังภาพ

 

 

 

 

 

 

2. ใส่อีเมล์ที่ต้องการรับข่าวสารบนหน้าที่ปรากฏขึ้นมาดังภาพ สามารถใช้ฟรีอีเมล์ทั่วไปที่ใช้งานเป็นประจำได้

3. ตรวจสอบอีเมล์ที่ใช้สมัคร คลิกลิงค์เพื่อเปิดใช้บริการ ดังภาพ