แจ้งเตือนผู้ใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยใหม่ เรื่อง “Virus Browser update” พร้อมวิธีการแก้ไขเบื้องต้น

[scribd id=62803157 key=key-5x96szuh87kvwhhq8be mode=list]