ประกาศ!! ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก วันอาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม 2554 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

เนื่องด้วยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความจำเป็นจะต้องทำการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักที่เชื่อมต่อไปยังคณะและหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำการปรับปรุงระบบ ในวันอาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม 2554 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ซึ่งจะส่งผลให้ระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยและระบบเครือข่ายไร้สายบางส่วนจะไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาดังกล่าว
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย