หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายฯ บรรยายในงาน “Trend Micro Deep Security Update in North’ 2011”

บริษัท เทรนด์ ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด  จัดงานสัมมนา “Trend Micro Deep Security Update in North’ 2011”   โดยภายในงานสัมมนานี้มีเนื้อหาเพื่อชี้แจงให้ได้ทราบถึงภัยคุกคามในโลกอินเทอร์เน็ต ที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งจนส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร มีการอัพเดทข้อมูลภัยคุกคามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้แต่ละองค์กรได้ทราบและหาเครื่องมือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับธุรกิจ  โดยคุณโอภาส หมื่นแสน หัวฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปาฐกถาโดยมีเนื้อหาในการถ่ายทอดประสบการณ์การการยับยั้งและป้องกันภัย รวมถึงกฏหมายและพระราชบัญญัติทางคอมพิวเตอร์ ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2554 เวลา 08.30 – 13.00 น. โรงแรมแชงกรีล่า โฮเต็ล เชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

สไลด์ประกอบการบรรยาย

[scribd id=”61428739″ key=”key-q71gorlk430j5laqov7″ mode=”slideshow”]