คลังเก็บรายเดือน: สิงหาคม 2011

การสมัครรับข่าวสารทางอีเมล์จากฝ่ายระบบเครื่อข่ายฯ

การประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารต่างๆ ให้กับผู้ใช้บริการของฝ่ายฯ สามารถทำได้หลายทาง ที่มีแล้วคือ Facebook, Twitter, Rss feed เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่ที่มาพร้อมกับยุคเว็บ 2.0 –ยุคที่สามารถสร้างศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารของตัวเองไว้ที่เดียวแล้วให้ระบบไปดึงข้อมูลข่าวสารต่างๆมารวบรวมไว้ให้เองโดยทีไม่ต้องไปเปิดเว็บทีละเว็บอีกต่อไป– ซึ่งช่วยในการติดต่อสารสื่อสารระหว่างฝ่ายฯ กับผู้ใช้บริการได้ได้รวดเร็วคล่องตัวมากขึ้น แต่ยังมีผู้ใช้บริการที่ไม่นิยมหรือไม่ได้ใช้เครือข่ายสังคมเหล่านั้นทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกันไม่ดีเท่าที่ควร แต่บริการอีเมล์เป็นบริการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาก่อนยุค 2.0 และหลังยุค 2.0 จึงได้ทำทำการเพิ่มช่องทางรับข่าวสารทางอีเมล์ขึ้น อ่านเพิ่มเติม

แจ้งปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการอีเมลล์ของมหาวิทยาลัยมีอุปกรณ์บางตัวชำรุด

ประกาศ!! เนื่องด้วย สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการอีเมลล์ของมหาวิทยาลัย mail.cmu.ac.th พบว่ามีอุปกรณ์บางตัวชำรุด ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อสามารถให้บริการได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกันและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ อ่านเพิ่มเติม

ระวังอีเมล์หลอกลวงผู้ใช้ โหลดอัพเดท Browser Firefox ปลอมแฝงโทรจัน

ภัยคุกคามบนโลกอินเตอร์เน็ตยังมีอย่างต่อเนื่องกับการใช้วิธีวิศวกรรมทางสังคม ล่าสุดมีอีเมลล์ปลอมอ้างว่าจาก โปรแกรมบราวเซอร์ชื่อดังแจ้งเตือนให้รีบทำการอัพเดทบราวเซอร์ใหม่ผ่านลิงค์ในอีเมลล์ที่ส่งมาให้คลิก แต่ลิงค์ที่ว่ากลายเป็นว่าเข้าดาวน์โหลด firefox ที่มีโทรจันแฝงติดมาด้วย เพื่อเป้าหมายดักขโมยรหัสผ่านที่กรอกเข้าไป อ่านเพิ่มเติม

แจ้งเตือนผู้ใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยใหม่ เรื่อง “Virus Browser update” พร้อมวิธีการแก้ไขเบื้องต้น

อ่านเพิ่มเติม

บริการของฝ่ายฯ ในรูปแบบ Google Chrome Web Apps

สำหรับผู้ใช้ google chrome หรือ chromium เป็น browser หลัก สามารถใช้งานบริการต่างๆ ของฝ่ายฯ ในรูปแบบ chrome web apps ผ่านทาง google chrome web store ที่ https://chrome.google.com/webstore/search?hl=en-US&q=network.cmu.ac.th
สำหรับท่านที่ไม่ได้ใช้งาน google chrome สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ที่ http://www.google.com/chrome/

 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ!! ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก วันอาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม 2554 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

เนื่องด้วยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความจำเป็นจะต้องทำการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักที่เชื่อมต่อไปยังคณะและหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำการปรับปรุงระบบ ในวันอาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม 2554 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ซึ่งจะส่งผลให้ระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยและระบบเครือข่ายไร้สายบางส่วนจะไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาดังกล่าว
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม

หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายฯ บรรยายในงาน “Trend Micro Deep Security Update in North’ 2011”

บริษัท เทรนด์ ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด  จัดงานสัมมนา “Trend Micro Deep Security Update in North’ 2011”   โดยภายในงานสัมมนานี้มีเนื้อหาเพื่อชี้แจงให้ได้ทราบถึงภัยคุกคามในโลกอินเทอร์เน็ต ที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งจนส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร มีการอัพเดทข้อมูลภัยคุกคามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้แต่ละองค์กรได้ทราบและหาเครื่องมือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับธุรกิจ  โดยคุณโอภาส หมื่นแสน หัวฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปาฐกถาโดยมีเนื้อหาในการถ่ายทอดประสบการณ์การการยับยั้งและป้องกันภัย รวมถึงกฏหมายและพระราชบัญญัติทางคอมพิวเตอร์ ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2554 เวลา 08.30 – 13.00 น. โรงแรมแชงกรีล่า โฮเต็ล เชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม