หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายฯ บรรยายในงาน “Trend Micro Deep Security Update in North’ 2011”

บริษัท เทรนด์ ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด  จัดงานสัมมนา “Trend Micro Deep Security Update in North’ 2011”   โดยภายในงานสัมมนานี้มีเนื้อหาเพื่อชี้แจงให้ได้ทราบถึงภัยคุกคามในโลกอินเทอร์เน็ต ที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งจนส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร มีการอัพเดทข้อมูลภัยคุกคามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้แต่ละองค์กรได้ทราบและหาเครื่องมือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับธุรกิจ  โดยคุณโอภาส หมื่นแสน หัวฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปาฐกถาโดยมีเนื้อหาในการถ่ายทอดประสบการณ์การการยับยั้งและป้องกันภัย รวมถึงกฏหมายและพระราชบัญญัติทางคอมพิวเตอร์ ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2554 เวลา 08.30 – 13.00 น. โรงแรมแชงกรีล่า โฮเต็ล เชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม

การดูสถานะการทำงานและปริมาณการใช้งาน Jumbo-Net

ทุกวันนี้การใช้งานเครือข่ายไร้สายเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะบริเวณหอพักนักศึกษา ซึ่งปริมาณแต่จะจุดมากน้อยอย่างไรนั้น สามารถดูได้จาก http://jumbomap.cmu.ac.th

สามารถดูปริมาณการใช้งานต่อ access point หรือดู top ten จุดที่ใช้งาน ได้ดังภาพ

อ่านเพิ่มเติม