ประกาศ!!! สายใยแก้วนำแสงใต้ทะเลของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต(ISP)ที่มหาวิทยาลัยใช้บริการอยู่ชำรุด

ประกาศ!!! สายใยแก้วนำแสงใต้ทะเลของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต(ISP) ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช้บริการอยู่เกิดการชำรุด จึงทำให้การเชื่อมต่อไปยังอินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศมีปัญหา ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://webapp.uni.net.th/UniNet/content-slider-news.php?id=139&&typenew=3

repair

ประกาศ!! ระบบเครือข่ายไร้สายที่หอพักนักษาหญิง อาคาร 2 ไม่สามารถใช้งานได้

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 26 ตุลาคม 2556 อุปกรณ์ที่ให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายที่ตั้งอยู่ในหอพักหญิง อาคาร 2 (เฮือนลีลาวดี) เกิดการชำรุด จึงทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย Jumbo-Net และ @JumboPlus ได้ ทางฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ กำลังติดต่อประสานงานกับผู้ดูแลหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 (เฮือนลีลาวดี) เพื่อเข้าไปทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายได้โดยเร็วที่สุด จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะrepair 

ประกาศ!!! ระบบเครือข่ายไร้สาย(Jumbo-Net)ไม่สามารถใช้งานได้ในบางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556

เมื่อเวลาประมาณ 10.30 น. ของวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556 พบว่าอุปกรณ์ส่วนกลางที่ให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายเกิดการชำรุด จึงส่งผลให้ในบางพื้นที่ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย (Jumbo-Net) ได้ ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการแก้ไข ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

สามารถเข้าดูสถานะระบบเครือข่ายไร้สาย Jumbo-Net ได้ที่ http://jumbomap.cmu.ac.th

down

 

ระบบตรวจสอบการใช้งาน และรายงานปริมาณการใช้งานระบบเครือข่ายหลักและเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU NET Report

Jumbo-Net UsageAD Authenแสดงปริมาณการใช้งานข้อมูลจราจร (traffic) ของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, ข้อมูลจราจรของการเชื่อมต่อเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยฯ และสถานะการทำงานต่างของอุปกณ์ด้านระบบเครือข่าย
http://cacti.cmu.ac.th

แสดงจำนวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย (Jumbo-Net) แยกตามจุดให้บริการ (Access Point) รวมถึงสถานที่จุดให้บริการบนแผนที่
http://jumbomap.cmu.ac.th

แสดงจำนวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย (Jumbo-Net) แยกตามคณะ และจำนวนอุปกรณ์ที่เข้ามาใช้ระบบเครือข่ายไร้สาย
http://jumbomap.cmu.ac.th/usage

แสดงจำนวนการลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ไอทีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU IT Account)
http://cacti.cmu.ac.th/cmuaccreport

แสดงสถานะการลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ไอทีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU IT Account)
http://cacti.cmu.ac.th/adreport

แสดงสภาพพร้อมใช้งานของอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเครือข่ายหลัก
http://cacti.cmu.ac.th/availability

ประกาศ!!! ระบบอินเทอร์เน็ต(LAN)และระบบเครือข่ายไร้สาย(Jumbo-Net)ไม่สามารถใช้งานได้ในบางพื้นที่ วันที่ 27 เมษายน 2556

เมื่อช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2556 เวลาประมาณ 7.00 น. มีปัญหาไฟฟ้าดับที่คณะเกษตร ซึ่งมีอุปกรณ์ที่ให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายไร้สายติดตั้งอยู่ จึงทำให้ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต(LAN)และระบบเครือข่ายไร้สาย(Jumbo-Net)ในบางพื้นที่ได้  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

สามารถเข้าดูสถานะระบบเครือข่ายไร้สาย Jumbo-Net ได้ที่ http://jumbomap.cmu.ac.th

jumbodown

 

วิธีแก้ไข เมื่อ Log in Jumbo-Net ไม่ผ่าน (iPhone, iPod , iPad และ iPad mini ระบบปฏิบัติการ iOS 6.x.x)

วิธีแก้ไข เมื่อ Log in  Jumbo-Net ไม่ผ่าน  (iPhone, iPod , iPad และ iPad mini)

สำหรับผู้ใช้งาน Smart Devices ระบบปฏิบัติการ  iOS 6.x.x ที่พบปัญหาไม่สามารถเชื่อมต่อช่องสัญญาณ Jumbo-Net  ได้  เมื่อผู้ใช้งาน  Log in ผ่าน  Google Chrome  จะเจอ บราวเซอร์แจ้งเตือนว่า “The Server Certificate contains a weak cryptographic key!” (ดูภาพประกอบด้านล่าง)

IMG_0225_resize

วิธีแก้ปัญหา สามารถทำได้  2 วิธี  (แอดมินแนะนำวิธีที่ 1 จะสะดวกกับผู้ใช้งานที่สุด)

วิธีที่ 1. ให้เชื่อมต่อช่องสัญญาณ Jumbo-Secure แทน  ดูขั้นตอนการใช้งาน Jumbo-Secure ที่นี่

วิธีที่ 2. ให้เข้าไปดาวน์โหลดบราวเซอร์ที่ชื่อ “Diigo Browser” จาก Appstore  มาใช้งานแทน Google Chrome  ก็จะสามารถ Log in เข้าใช้งานได้ตามปกติ (ดูภาพประกอบด้านล่าง)

IMG_0228_resize