ภาพกิจกรรมปี 2554

  • Christmas Night with ITSC Fairy Tale Character
Big Cleaning Day 2011

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 สมาชิกฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ร่วมใจกันเก็บกวาดและทำความสะอาดบริเวณรอบ ๆ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์(หลังเก่า)รวมถึงความสะอาดภายในตึก และบริเวณโต๊ะทำงานของแต่ละคน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาฝึกงานปี 2554

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จัดพิธีปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาฝึกงาน โดยช่วงเช้าไปทำบุญที่วัดสันป่าสักวรอุไร และช่วงบ่ายมีพิธีผุกข้อมือเพื่อเป็นศิริมงคลแก่นักศึกษาฝึกงาน