ภาพกิจกรรมปี 2553

  • Happy New Year 2010 @CNOC
กิจกรรมสันทนาการนอกสถานที่ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2553 ฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมสันทนาการนอกสถานที่ประจำปี 2553 (ครั้งที่3) ณ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

บริการแจก IT Account สำหรับนักศึกษาใหม่ปี 2553

ฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้จัดให้มีการแจกบัญชีผู้ใช้งานไอที (IT Account) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2553

นักศึกษา มช. คว้าแชมป์ Thailand NetRider 2010 (Cisco Networking Academy)สองปีซ้อน

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือกับ ศูนย์ปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (CNOC) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมส่งนักศึกษาเข้าแข่งขัน Thailand NetRiders 2010(Cisco Networking Academy) ณ สถาบันวิชาการทีโอที บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 19-21 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมา โดยมีนักศึกษาตัวแทนจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 51 ทีม เข้าร่วมแข่งขันความรู้และทักษะทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอรทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในระดับประเทศ โดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้ พร้อมกับได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขัน Asia Pacific Networking Skill Competition ต่อไป

	 ศูนย์ปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จัดอบรมและเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนการแข่งขัน Thailand NetRider 2010 (Cisco Networking Academy)

ฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยความร่วมมือกับภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมและเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่จะเข้าร่วมแข่งขัน Thailand NetRider 2010 (Cisco Networking Academy) อีกยังได้รับเกียรติจาก อ.ตรัสพงศ์ ไทยอุปถัมป์ หัวหน้าภาควิชาภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. และพี่ปุ๊ก สุจิตรา จากบริษัทซิสโก้ ซิสเต็มส์ ประเทศไทยจำกัดมาร่วมพูดคุยกับนักศึกษาก่อนการเดินทางเข้าร่วมแข่งขันด้วย

เครือข่ายธรรมะสัญจรครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2553 ฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ได้ร่วมทำบุญถวายปัจจัยและสิ่งของต่างๆ ณ วัดสันป่าสักวรอุไรธรรมาราม

ศึกษาดูงานและสัมมนางาน Wunca ครั้งที่ 21

บุคลากรฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร และ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2553 พร้อมกันนี้ได้เข้าร่วมสัมมนางาน Wunca ครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2553