ภาพกิจกรรมปี 2552

  • ศูนย์ปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จัดอบรมและเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนการแข่งขัน Thailand NetRider 2010 (Cisco Networking Academy)
Happy New Year 2010 @CNOC

ฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2553 ณ ตึกศูนย์ปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (CNOC) โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และพี่ๆ น้องๆ ชาว ITSC มาร่วมฉลองในงานครั้งนี้กันอย่างพร้อมเพรียง

Christmas Night with ITSC Fairy Tale Character

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2552 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. จัดงานวันคริสต์มาสและร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ \" Christmas Night with ITSC Fairy Tale Character\" ณ ทัชสตาร์ รีสอร์ท อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

การแข่งขัน Network Security Contest 2009 (คัดเลือกรอบแรก)

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และบริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด จัดการประกวด Network Security Contest 2009 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางในเรื่องระบบความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กร ให้แก่นิสิต นักศึกษา ในมหาวิทยาลัย ซึ่งในส่วนของภาคเหนือจัดการคัดเลือกรอบแรกขึ้น เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2552 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วภาคเหนือเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 18 ทีม

คณะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าดูงานด้านระบบเครือข่ายของ ITSC

เมื่อวันอังคาร ที่ 6 ตุลาคม 2552 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านระบบเครือข่ายของสำนักฯ โดยมี นายสัจจะ ตันจันทร์พงศ์ หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่าย เป็นวิทยากร

บรรยายธรรม หัวข้อ จรรยาบรรณของวิศวกรคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2552 พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฒโน ได้มาบรรยายธรรมะ ในหัวข้อเกี่ยวกับ \"จรรยาบรรณของวิศวกรคอมพิวเตอร์\" ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชา Network Security ฟังเพื่อนำหลักธรรมไปเป็นแนวปฏิบัติในการประกอบอาชีพในอนาคต

ITSC จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่ เรื่อง การเสริมสร้างค่านิยมร่วมขององค์กร (ITSC Shared Values)

เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2552 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC)จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่ ณ โบทานิค รีสอร์ต เรื่อง การเสริมสร้างค่านิยมร่วมขององค์กร (ITSC Shared Values) เพื่อเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้บุคลากรได้ร่วมกันเสริมสร้างค่านิยมภายในองค์กรให้แข็งแกร่ง รวมถึงเพื่อให้บุคลากรเดิมและบุคลากรใหม่ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถร่วมงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

กิจกรรม Big Cleaning Day!!

วันที่ 13 สิงหาคม 2552 สมาชิกฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ร่วมใจกันเก็บกวาดและทำความสะอาดบริเวณรอบ ๆ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์(หลังเก่า)รวมถึงความสะอาดภายในตึก และบริเวณโต๊ะทำงานของแต่ละคน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

อบรมหลักสูตร \"การจัดเก็บข้อมูลตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แบบประหยัดงบประมาณ\" รุ่นที่ 4

เมื่อวันที่ 4-5 ส.ค. 2552 ฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตร \"การจัดเก็บข้อมูลตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แบบประหยัดงบประมาณ\" ให้กับผู้ดูแลระบบของคณะ หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้สนใจทั่วไป

กิจกรรมสันทนาการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2

ฝ่ายเครือข่ายจัดกิจกรรมสันทนาการนอกสถานที่ ณ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2552

หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายฯ ดูงานที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท Cisco Systems ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายสัจจะ ตันจันทร์พงศ์ หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมดูงานที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทซิสโก้ ซีสเต็มส์ ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองซานโอเซ่ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 3-10 กรกฎาคม 2552

เครือข่ายธรรมะสัญจร ครั้งที่5

เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2552 ฝ่ายระบบเครือข่าย ได้ร่วมทำบุญนำหลอดไฟและปัจจัยไปถวายเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดสันป่าสักวรอุไรธรรมาราม

ประชุมสัมมนา เพื่อติดตามความคืบหน้าด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่ายฯในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมา ฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมสัมมนา เพื่อติดตามความคืบหน้าในการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของผู้ดูแลระบบฯ ของแต่ละคณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมเบื้องต้น GRID Computing \"Grid Technology Innovation Contest 2009\"

เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2552 ฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมเบื้องต้น GRID Computing ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ผ่านทาง Vedio Conference ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Grand Opening CNOC

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ระบบปฏิบัติการระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการดำเนินการของฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.00 น. ณ อาคารฝ่ายระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

นศ. มช. คว้าแชมป์การแข่งขันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือกับ ศูนย์ปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (CNOC) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมส่งนักศึกษาเข้าแข่งขัน Cisco National Networking Skill Competition 2009 (ครั้งที่ 4) ณ มหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 1-3 เม.ย. 52 ที่ผ่านมา โดยมีนักศึกษาตัวแทนจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 16 ทีม เข้าร่วมแข่งขันความรู้และทักษะทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอรทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในระดับประเทศ โดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้ พร้อมกับได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขัน Asia Pacific Networking Skill Competition ต่อไป

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมแข่งขัน “National Skills Competition in Telecom and IT/PC Network 2009”

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือกับ ศูนย์ปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (CNOC) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน “National Skills Competition in Telecom and IT/PC Network 2009” ในสาขา IT PC/ Network Support ซึ่งมีการแข่งขันรอบแรก ในวันที่ 14 มีนาคม 2552 และรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2552 โดยผู้ชนะเลิศการแข่งขันในครั้งนี้จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน World Skill Competition 2009 ณ ประเทศแคนนาดาต่อไป

จัดสอบวัดความรู้ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นประจำปี 2552 (ครั้งที่2)

ฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสอบวัดความรู้ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ประจำปี 2552 สำหรับผู้บริหารและจัดการระบบเครือข่ายของแต่ละคณะ / หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2552 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่