ภาพกิจกรรมปี 2551

  • นักศึกษา มช. คว้าแชมป์ Thailand NetRider 2010 (Cisco Networking Academy)สองปีซ้อน
Happy New Year 2009

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมให้บุคคลากรในสำนักฯ ร่วมกันฉลองในงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ ไนท์ ซาฟารี ในวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2551 และที่ตึกศูนย์ปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (CNOC) ในวันพุธที่ 31 ธันวาคม 2551

ประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้บริหารและจัดการระบบเครือข่ายจากคณะ/หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2551 ศูนย์ปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประสัมมนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารจัดการระบบเครือข่ายจากคณะ/หน่วยงานต่างๆ ในหัวข้อเรื่องความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีตัวแทนจากหลายคณะ และหลายหน่วยงานให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าดูงานที่สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 ที่ผ่านมา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านระบบเครือข่ายที่สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี นายสัจจะ ตันจันทร์พงศ์ หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร

อบรมหลักสูตร \"การจัดเก็บข้อมูลตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แบบประหยัดงบประมาณ\" รุ่นที่ 1-3

เมื่อวันที่ 14-19 ส.ค. 2551 ฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตร \"การจัดเก็บข้อมูลตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แบบประหยัดงบประมาณ\" ให้กับผู้ดูแลระบบของคณะ หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้สนใจทั่วไป

พบสื่อและงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จจากการแข่งขัน Network Security Contest 2008

ฝ่ายระบบเครือข่ายจัดเลี้ยงฉลองให้กับนักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเข้าพบสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ หลังจากได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 (ทีม CPE14) รองชนะเลิศอันดับที่ 2 (ทีม IT\'สระ) และรางวัลสปิริตยอดเยี่ยม (ทีมสาวน้อย) จากการแข่งขัน Network Security Contest 2008 ที่ผ่านมา

ร่วมแข่งขัน Network Security Contest 2008

ฝ่ายระบบเครือข่ายจัดติวให้กับนักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าแข่งขัน Network Security Contest 2008 ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 51 ที่ผ่านมา จำนวน 3 ทีม ประกอบด้วย ทีม CPE14 (นายพรเจตน์ ศักดิ์กิจจรุง นายปิยะ เจษฎาภินันท์ และน.ส.สินีนุช เชษฐธง) ทีม IT\'สระ (นายธนกร ปรัชญาสกุล นายฐิติภัทร จิรกาญจนากร และนายฐปนรรฆ์ ชาติสิทธิสิทธิ์) และทีมสาวน้อย (นายนวิน ธรรมรักษ์ น.ส.วรรณรวี อินต๊ะจันวงศ์ และน.ส.วัลลภา วัชรากร)

ดูงาน The University of HongKong

เมื่อวันที่ 28-30 ก.ย. 2551 ที่ผ่านมา นายโอภาส หมื่นแสน บุคลากรของฝ่ายฯ ได้ร่วมดูงานที่ The University of HongKong ณ ประเทศฮ่องกง

เครือข่ายธรรมะสัญจร ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551 ที่ผ่านมาบุคลากรฝ่ายฯ ได้ร่วมกันทำบุญปล่อยปลาจำนวนทั้งสิ้น 1,500 ตัว ณ วัดชัยมงคล อ.เมือง เชียงใหม่

เครือข่ายธรรมะสัญจร ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2551 ฝ่ายระบบเครือข่ายฯ ได้ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดสันป่าสักวรอุไรธรรมาราม

กิจกรรมสันทนาการนอกสถานที่

ฝ่ายเครือข่ายจัดกิจกรรมสันทนาการนอกสถานที่ ณ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2551

หัวหน้าฝ่ายฯ ศึกษาดูงาน ณ ประเทศฮ่องกง

หัวหน้าฝ่ายฯ เข้าร่วมศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ประเทศฮ่องกง ได้แก่ Hong Kong Polytechnic University และ City University of Hong Kong ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2551

ร่วมแข่งขัน Cisco Networking Academy Skill Competition รอบสุดท้าย

ตัวแทน นศ.ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3 คน คือ นายพันธวัช สวัสดิวุฒิพงศ์ น.ส.สินีนุช เชษฐธง และนายนวิน ธรรมรักษ์ ซึ่งทั้งหมดได้ฝึกงานกับฝ่ายฯ ในภาคฤดูร้อนที่ผ่านมา เข้าร่วมแข่งขัน Cisco Networking Academy Skill Competition รอบสุดท้าย ณ อาคาร Central World เมื่อวันที่ 21-22 มิ.ย.51

ปัจฉิมนิเทศ น.ศ.ฝึกงาน

เมื่อวันที่ 6 และ 13 มิ.ย.51 ที่ผ่านมา ฝ่ายฯ ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศและงานเลี้ยงฉลอง ให้แก่ น.ศ. ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มาฝึกงานในช่วงภาคฤดูร้อนที่ผ่านมา

ทำบุญและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการระบบเครือข่าย

บุคลากรสำนักบริการคอมพิวเตอร์ และสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมทำบุญและถายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการระบบเครือข่าย เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2551

ภาพบรรยากาศงานกิ๋นรำต๋ำม่วน ประจำปี 2551

ฝ่ายระบบเครือข่ายและนักศึกษาฝึกงานร่วมกิจกรรม กิ๋นรำต๋ำม่วน ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2551 ณ ลานกิจกรรม อาคารสถานฯ

งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จจากการเข้าแข่งขันให้กับนักศึกษาฝึกงาน

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ ที่นักศึกษาฝึกงานได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 2 และมีตัวแทนเข้ารอบสุดท้าย จากการแข่งขัน National Networking Skills Competition 2008 ที่ผ่านมา

นักศึกษาฝึกงาน ดูงาน KSC กทม.

นักศึกษาฝึกงาน เข้าศึกษาดูงานศูนย์ระบบเครือข่ายและ Data Center ของ บริษัท KSC สาขาเมืองทองธานี กรุงเทพฯ

National Networking Skills Competition 2008

ศูนย์ปฏิบัติการระบบเครือข่าย ฝ่ายระบบเครือข่ายฯ สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน National Networking Skill Competition 2008 (ครั้งที่ 3) ระหว่างวันที่ 2 - 4 เม.ย. 2551 กรุงเทพฯ

นศ.วิศวกรรมศาสตร์ฝึกงาน เม.ย - พ.ค. 2551

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 9 คน และ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร 2 คน มาฝึกงานฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในช่วงเดือน เมษายน ถึง พฤษภาคม นี้

ต้อนรับ มรภ.กำแพงเพชร ดูงานด้าน Network

คณะทำงาน งานดูแลระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลับราชภัฎกำแพงเพชร เข้าศึกษาดูงานระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคุณสัจจะ ตันจันทร์พงศ์ หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่าย บรรยายความรู้และนำชมการทำงานของระบบ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2551 ณ ห้องประชุม 202 สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน ประจำปี 2551

สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ ผอ.สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา รศ.ดร.สุรพล นธการกิจกุล คณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดรวารุณี บุญ-หลง คณะมนุษยศาสตร์ และรศ.จักรภพ วงศ์ละคร จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะกรรมการตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน เข้าเยี่ยมชมและตรวจประเมินการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ รวมทั้งได้เข้าตรวจเยี่ยมฝ่ายระบบเครือข่ายและศูนย์ปฏิบัติการระบบเครือข่าย ระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2551 ณ สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สัมมนาเตรียมความพร้อมรองรับ พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

สัมมนาเตรียมความพร้อมรองรับ พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ณ ห้องอบรม ศูนย์ปฏิบัติการระบบเครือข่าย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2551

อบรมเรื่องระบบสายสัญญาณ AMP Cabling System

ทีมวิศวกรฝ่ายเครือข่ายเข้าร่วมการอบรมเรื่องระบบสายสัญญาณ AMP ACT I-III ในวันที่ 17 - 21 มีนาคม 2551 ณ บริษัทไทโก้อิเลคทรอนิกส์ กรุงเทพฯ

คณะผู้บริหารเดินทางไปศึกษาดูงานที่กรุงเทพ

คณะผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เดินทางไปศึกษาดูงานที่ ม.เอแบก ม.มหิดล ม.ธนบุรี และเอไอเอส เมื่อวันที่ 6-7 มีนาคม 2551

ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนหนังสือ สมดุลโลก สมดุลใจ สมดุลธรรม

เมื่อวันที่ 3 มี.ค.51 ที่ผ่านมา บุคลากรฝ่ายฯ เป็นตัวแทนของสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมบริจาคเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากการจัดพิมพ์หนังสือ สมดุลโลก สมดุลใจ สมดุลธรรม เพื่อเผยแพร่ เนื่องในงาน WUNCA ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2551 ที่ผ่านมา ให้แก่ พระภาสกร ภูริวฑฒโน (ภาวิไล) ผู้แต่ง

สังสรรค์ฉลองบัณฑิตและต้อนรับน้องใหม่

ภาพบรรยากาศ งานสังสรรค์แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ และเลี้ยงต้อนรับพนักงานใหม่ของฝ่าย ณ ร้านต้นรัก เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2551

การทดสอบประเมินความรู้การดูแลและบริหารการจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ภาพบรรยากาศ การทดสอบประเมินความรู้การดูแลและบริหารการจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2551

WUNCA#18 & CIT2008

WUNCA#18 & CIT2008 ณ สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. 9-12 ม.ค.2551