ภาพกิจกรรมปี 2550

  • บริการแจก IT Account สำหรับนักศึกษาใหม่ปี 2553
งานเลี้ยงปีใหม่ฝ่ายเครือข่าย ณ ศูนย์ CNOC

วันที่ 28 ธ.ค. 2550 10:00 น. ฝ่ายเครือข่ายได้นำห่วงกระป๋องอลูมิเนียมซึ่งได้จากการเก็บรวบรวมในปี 2550 ไปบริจาคให้กับมูลนิธิขาเทียม เป็นจำนวน 3523 ห่วง และในเวลา 17:00 น. ได้ร่วมกันสังสรรค์ในงานเลี้ยงปีใหม่ฝ่ายเครือข่าย ณ ศูนย์ CNOC

งานเลี้ยง SportDay-ปีใหม่สถานฯ

ภาพงาน ITSC SportDay และงานเลี้ยงปีใหม่ของสถานฯ เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2550

วิศวฯคอม มช.ศึกษาดูงาน ITSC

รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผู้อำนวยการสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาและดูงานด้านการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีคุณสัจจะ ตันจันทร์พงศ์ หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้การบรรยาย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2550 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม TTN สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Big Cleaning Day 2007

บุคลากรฝ่ายฯ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day 2007 ของสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้รับรางวัลชนะเลิศฝ่ายที่จัดการ 5 ส ได้ดีเยี่ยม เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2550 ที่ผ่านมา

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2550 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้เข้าศึกษาดูงาน ระบบงานและการบริหารจัดการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ โดยมี นายสัจจะ ตันจันทร์พงศ์ ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล

ฝ่ายระบบเครือข่ายฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

ฝ่ายระบบเครือข่ายฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทำงานเป็นทีมและการมีจิตบริการมุ่งความสำเร็จขององค์กร ณ บ้านกลางดอยรีสอร์ท เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2550 ที่ผ่านมา

เครือข่ายธรรมะสัญจร ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2550 ฝ่ายระบบเครือข่าย ได้ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดสันป่าสักวรอุไรธรรมาราม

เข้าร่วมสัมนางาน WUNCA ครั้งที่ 17

เมื่อวันที่ 27-30 มิ.ย.2550 ที่ผ่านมานายสัจจะ ตันจันทร์พงศ์และนายชัยรัตน์ จันทร์พินิจ ได้เข้าร่วมงาน \"การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.

เข้าร่วมอบรมหลักสูตร CNAP(Cisco Networking Academy Program)

นายยุทธการ ประเสริฐวัฒน์ และนายโอภาส หมื่นแสน บุคลากรของฝ่ายฯ ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร CNAP(Cisco Networking Academy Program)เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์ CNOC(Computer Network Operation Center) ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระหว่างวันที่ 19 เม.ย. - 4 พ.ค. 2550

ทำบุญและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ ตึกสำนักบริการคอมพิวเตอร์ (ตึกเก่า)

บุคลากรสำนักบริการคอมพิวเตอร์ และสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมทำบุญและถายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ ตึกสำนักบริการคอมพิวเตอร์ (ตึกเก่า)เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2550 ที่ผ่านมา

เข้าร่วมสัมนา การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 16

บุคลกรฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมงานสัมนา การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 16 (WUNCA16th & CIT2007) ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2550 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จังหวัดตรัง