ภาพกิจกรรมปี 2549

  • กันดั้ม
ร่วมงานฉลองปีใหม่ 2007

บุคลากรฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมงานแฟนซีฉลองปีใหม่ 2007 ซึ่งจัดโดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2549

ฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ร่วมงานกีฬาสี

บุคลากรฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมงานกีฬาสีและงานเลี้ยงฉลองของสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ กรีนเลครีสอร์ท เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2549 ที่ผ่านมา

การประชุมผู้บริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมผู้บริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 1 สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2549

การประชุมผู้บริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมผู้บริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 1 สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2549

เยี่ยมชมดูงานด้านระบบเครือข่าย ณ สำนักคอมพิวเตอร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เยี่ยมชมดูงานด้านระบบเครือข่าย ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันที่ 8 กันยายน 2549 ตั้งแต่เวลา 14.00-16.00 น. เพื่อความร่วมมือที่ดีและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านระบบเครือข่ายและระบบเครือข่ายไร้สาย

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง ดูงาน

เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ 4 จำนวน 50 คน จากสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในโอกาสเยี่ยมชม และศึกษาดูงานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2549 เวลา 10.00 – 12.00 น.

สื่อมวลชนเข้าร่วมสัมภาษณ์ผู้บริหารฯ เกี่ยวกับโครงการระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยฯ

สื่อมวลชนเข้าร่วมสัมภาษณ์ผู้บริหารฯ เกี่ยวกับโครงการระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2549 ที่ผ่านมา

การประชุมผู้บริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมผู้บริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 1 สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2549

ร่วมงานฌาปนกิจศพ น้องปอ(น.ส.ธีรยา วิสิทธิ์พานิช)

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2549 ที่ผ่านมา ฝ่ายระบบเครือข่าย ได้เข้าร่วมงานบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจศพ น้องสาวแสนน่ารักของฝ่าย ด้วยความรัก คิดถึง และอาลัย เป็นอย่างยิ่ง

CMU IT LIFE

สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน CMU IT LIFE (ชีวิตไอที ใน มช.) ขึ้น ภายใต้ความร่วมมือกับสำนักหอสมุด สำนักทะเบียนและประมวลผล และคณาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2549 ที่ผ่านมาโดย ฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้าร่วมแสดงและให้บริการติดตั้งระบบ Jumbo Wireless Lan ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรด้วย

การประชุมผู้บริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมผู้บริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 1 สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2549

เครือข่ายคนรักเด็ก

ทีมงานคนรักเด็ก จากฝ่ายระบบเครือข่าย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมทำบุญและเลี้ยงขนมเด็กกำพร้า ณ บ้านกิ่งแก้ววิบูลสันติ วันที่ 27 พฤษภาคม 2549

เครือข่ายธรรมะสัญจร ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2549 ฝ่ายระบบเครือข่าย ได้ร่วมทำบุญ ณ วัดสันป่าสักวรอุไรธรรมาราม

การประชุมผู้บริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมผู้บริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 1 สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2549

การประชุมและสัมมนาระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Jumbo-Net)

การประชุมและสัมมนาระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Jumbo-Net)ณ ห้องประชุมชั้น 1 สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 7 เมษายน 2549

นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ฝึกงานที่ฝ่ายระบบเครือข่ายฯ ปี 2550

นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ฝึกงานที่ฝ่ายระบบเครือข่ายฯ ปี 2550

อบรมเรื่อง The Managerial Leader Workshop

เมื่อวันที่ 20-22 ก.พ.2549 นายสัจจะ ตันจันทร์พงศ์ ได้เข้าร่วมอบรมเรื่อง The Managerial Leader Workshop

งานปีใหม่2006

งานปีใหม่ ITSC จัดที่ ศูนย์จัดการต้นน้ำแม่ฮาว วันที่ 29 - 30 ธันวาคม 2548 แต่เราเลยไปเที่ยว ห้วยน้ำดังกันก่อน (หลง...)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาครั้งที่ 14

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 11 – 14 มกราคม 2549