ประกาศ!!! ปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายหลักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อ Upgrade OS ของอุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลัก ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2555