การกำหนดค่า iPhone mail client เพื่อใช้งาน mail.cmu.ac.th

iPhone mail client   << download file PDF

 

1. ไปที่ Setting > Mail ,Contacts, Calendars

 

 
อ่านเพิ่มเติม การกำหนดค่า iPhone mail client เพื่อใช้งาน mail.cmu.ac.th

ขั้นตอนการกู้รหัสผ่าน IT ACCOUNT มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1  เปิดหน้าเว็บไซต์บัญชีผู้ใช้งานไอที มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ http://account.cmu.ac.th

เพื่อทำการกู้รหัสผ่าน แล้วทำการคลิ๊กที่ “ลืมรหัสผ่าน” ตามรูป


อ่านเพิ่มเติม ขั้นตอนการกู้รหัสผ่าน IT ACCOUNT มหาวิทยาลัยเชียงใหม่